Lions Clubs Internationalin jäsenkeskus   Lionien verkkoradio    |   Videot Videot
Alkaen 1. tammikuuta 2018, uudet klubit voidaan perustaa ainoastaan verkossa MyLCI:n kautta. Tämä muutos tulee nopeuttamaan klubien perustamisprosessia hallituksen lokakuussa 2016 hyväksymän säännön mukaisesti. Ota yhteyttä osoitteessa NewClubs@lionsclubs.org jos sinulla on kysyttävää.
Siirry pääsisältöön
Lions Clubs International Lions Clubs International
Siirry alatunnisteeseen

Leo UKK:t

Leo UKK:t

MITEN LEOKLUBI ORGANISOIDAAN?

Lionit voivat vaikuttaa myönteisesti nykynuoriin leoklubiohjelman kautta. Tutustu uuden leoklubin aloittamiseen.

MITÄ KULUJA LEOKLUBIN KUMMIUTEEN LIITTYY?

Lionsklubien sponsorit maksavat kertaluonteisen leoklubin organisointimaksun (100 dollaria). Summa kattaa Perustamiskirjan, leoklubivirkalijoiden ja kummilionsklubin materiaalit sekä leopinssin jokaiselle perustajajäsenelle.

Lisäksi lionsklubit maksavat 100 dollarin vuosimaksun jokaisesta leoklubista, jonka kummina ne toimivat. Näillä maksuilla katetaan leoklubiohjelman hallinnointikulut. Tämä maksu laskutetaan kummilionsklubin tililtä heinäkuussa. Sitä ei veloiteta leoklubi perustamisvuonna. Lue lisää leoklubiohjelman maksuista.

MITEN LEOKLUBIT SAAVAT PERUSTAMISKIRJANSA?

Kun uusi leoklubi on organisoitu ja klubivirkailijat valittu, kummilionsklubin presidentti lähettää täytetyn Leoklubin perustamisilmoituksen (Leo-51) leoklubiohjelman osastolle. Uuden klubin virallinen perustamispäivä on päivä, jona tämä ilmoitus tarkistetaan ja hyväksytään päämajassa. Perustamisprosessi saattaa kestää 4–6 viikkoa.

ONKO LEOILLE IKÄRAJOJA?

Kyllä. Leoklubien jäsenet voivat olla 12–30-vuotiaita. Tässä ikähaarukassa Alpha-leoklubit on suunniteltu 12–18-vuotiaille nuorille. Näissä klubeissa keskitytään nuorten ja varhaisnuorten yksilölliseen ja sosiaaliseen kehittymiseen. Omega-leoklubit on tarkoitettu 18–30-vuotiaille nuorille aikuisille. Tässä lähestymistavassa keskitytään nuorten aikuisten henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehitykseen.

MIKÄ ON LEONEUVOJA?

Kummilionsklubi nimittää klubinsa jäsenen leoklubin neuvojaksi. Tähän kannattaa valita henkilö, joka nauttii nuorten parissa työskentelystä. Lisätietoja leoneuvojan tehtävistä.

VOIKO LEONEUVOJIA OLLA USEITA?

Kyllä. Kouluissa toimivilla leoklubeilla pitää usein olla koulun henkilökunnan jäsen neuvojana. Jos tämä henkilö ei ole kummiklubin lion, leoklubiin kannattaa valita toiseksi leoneuvojaksi lion, jotta läheinen yhteys lionsklubiin säilyy.

VOIKO YHDELLÄ LEOKLUBILLA OLLA USEITA LIONSKLUBEJA SPONSOREINA?

Kyllä, useampi lionsklubi voi yhdessä toimia leoklubin kummeina. Jokaisella kummilionsklubilla on samansuuruinen edustus neuvoa-antavassa leotoimikunnassa. Kuitenkin vain yksi lionsklubi voidaan nimetä viralliseksi yhteysklubiksi kansainvälisen päämajaan leoklubin laskutus- ja hallintotoimenpiteitä koskevissa asioissa. Lionsklubi voi toimia yhtäaikaisesti useamman leoklubin sponsorina.


VOIVATKO LIONIT MAKSAA LEOMAKSUT TOIMINTATILILTÄÄN?

Kyllä. Leoklubit ovat virallista lionsklubin toimintaa. Siten leomaksut voidaan maksaa lionsklubin toiminta- ja/tai hallintotililtä. Vastaavasti kumpaa tahansa tiliä voidaan käyttää leoklubin hallintokulujen kattamiseen.

VOIVATKO LEOKLUBIT MAKSAA OMAT LEOMAKSUNSA?

Epäsuorasti. Kummilionsklubi vastaa kaikista leoklubiensa maksuista. Jotkut leoklubit hyvittävät nämä kulut kummilionsklubeilleen.

VOIVATKO LEOT TILATA TARVIKKEITA PÄÄMAJASTA?

Leoklubi on lionsklubin kummitoimintaa, joten leoklubilla ei ole omaa tiliä järjestössä. Leoklubin hankinnat voidaan laskuttaa kummilionsklubin tilille, jos lionsklubin presidentti, sihteeri ja/tai rahastonhoitaja valtuuttaa tämän. Lisätietoja tarvikkeiden tilaamisesta ja maksutavoista saa klubitarvikeosastolta.

MITEN PÄÄSEN LEOKLUBINI MYLCI-PALVELUUN?

Leojen MyLCI-palveluun pääsevät nykyiset leoklubin virkailijat ja kummilionsklubin virkailijat. Kummilionsklubin presidentin tai sihteerin on joka vuosi ilmoitettava leoneuvoja joko MyLCI-verkkopalvelussa tai Leo-72-ilmoituslomakkeella. Kummilionsklubin tulee antaa leoneuvojan ja leoklubin presidentin sähköpostiosoite, jotta nämä virkailijat saavat pääsyn MyLCI-palveluun. Sähköpostiosoitetta käytetään jäsenen tunnistamiseen, joten se ei saa olla sama kuin toinen tiedoissamme oleva sähköpostiosoite.

Kun leoneuvoja ja leoklubin presidentti on nimetty, he saavat MyLCI-palvelun kirjautumisohjeet sähköpostissa.

LÄHETTÄVÄTKÖ LEOT KUUKAUDEN JÄSENILMOITUKSIA?

Leoklubien sihteerit voivat lähettää kuukauden jäsenilmoituksia MyLCI-verkkoilmoitusjärjestelmän kautta. Leojäsenilmoitusten tekeminen on valinnaista.

MITEN LEOT ILMOITTAVAT PALVELUTOIMINNASTAAN KANSAINVÄLISEEN PÄÄMAJAAN?

Leoklubipresidentit, sihteerit ja leoneuvojat voivat lähettää palvelutoimintailmoitukset MyLCI-verkkopalvelun kautta. Usein kysytyissä kysymyksissämme on hyödyllisiä ruutukuvia ja ilmoitusjärjestelmän vaiheittaiset käyttöohjeet. Leoklubiohjelman osasto ei ota vastaan sähköpostilla lähetettyjä palvelutoimintailmoituksia.

MITÄ PALKINTOJA LEOILLE ON SAATAVILLA?

Leoille ja leoklubeille on saatavilla johtajuus-, palvelu-, jäsen- ja laajennuspalkintoja. Kattava lista leopalkinnoista on Palkinnot ja tunnustukset -osassa. Lisäksi joitakin leopalkintoja voi ostaa klubitarvikeosaston verkkokaupasta.

MITÄ LEOPIIRIT JA -MONINKERTAISPIIRIT OVAT?

Kun lionspiirissä on vähintään kuusi virallisesti perustettua leoklubia, piirikuvernööri voi hyväksyä leopiirin perustamisen. Kun lionsmoninkertaispiirissä on vähintään kymmenen leoklubia, joissa on yli 100 leojäsentä, kuvernöörineuvosto voi hyväksyä leomoninkertaispiirin perustamisen. Lue lisää leopiireistä ja -moninkertaispiireistä.

VOIDAANKO LEOKLUBI ASETTAA STATUS QUOON?

Ei voida. Status quo ei koske leoklubeja. Jos leoklubi lopettaa toimintansa, kummilionsklubi voi jatkaa kummiutta leoklubin uudelleenjärjestäytymistä varten tai lakkauttaa leoklubin. Leoklubi säilyttää aktiivisen statuksensa, kunnes päämaja vastaanottaa Leoklubin lakkauttamislomakkeen (Leo-86) kummilionsklubilta.

MITÄ TAPAHTUU LEOKLUBILLE, JOS SEN KUMMILIONSKLUBI ASETETAAN STATUS QUO -TILAAN TAI LAKKAUTETAAN?

Kummilionsklubin asettaminen status quo -tilaan ei välittömästi vaikuta leoklubiin. Jos kummilionsklubi sen jälkeen lakkautetaan, leoklubilla on 180 päivää aikaa etsiä uusi kummilionsklubi, ennen kuin myös leoklubi lakkautetaan. Jos uutta sponsoria ei löydy 180 päivän kuluessa, leoklubi lakkautetaan.

MITEN LEOKLUBIN KUMMIUS SIIRRETÄÄN?

Leoklubin sponsorisuhde voidaan siirtää yhdeltä lionsklubilta toiselle. Tällöin kummilionsklubin virkailijat lähettävät leoklubiohjelman osastolle kirjeen, jossa klubi luopuu leoklubin kummiudesta. Uuden kummilionsklubin virkailijat lähettävät kirjeen, jossa he vastaanottavat leoklubin kummiuden ja siitä seuraavan taloudellisen vastuun. Uuden kummilionsklubin on oltava hyvässä asemassa ja samassa lionspiirissä kuin alkuperäinen kummilionsklubi.

KUULUVATKO LEOKLUBIEN JÄSENET JA VAPAAEHTOISET JÄRJESTÖN YLEISEN VASTUUVAKUUTUSOHJELMAN PIIRIIN?

Kyllä. Vakuutuksen mukaan leoklubin jäsenet kuuluvat sen piiriin.  Vakuutus kattaa myös muiden osapuolten vahingot, kunhan muiden osapuolten omaisuusvahingot rajoittuvat 1 miljoonaan dollariin tapahtumaa kohden, jos leoklubia pidetään juridisesti vastuullisena. Täydelliset tiedot ovat julkaisussa Lions Clubs Internationalin vastuuvakuutusohjelma.

SAAKO LEOTUNNUSTA KÄYTTÄÄ TUOTTEISSA, JOITA MYYDÄÄN YLEISÖLLE TAI MUILLE LIONEILLE?

Samoin kuin lionsklubit, -piirit ja -moninkertaispiirit, leoklubit, -piirit ja -moninkertaispiirit saattavat joutua hakemaan hyväksyntää käyttäessään lionien ja leojen tavaramerkkejä. Täydelliset tiedot ovat julkaisussa Lionsklubien kansainvälisen järjestön tavaramerkkisäännöt.

callout section

Siirry alkuun