Lions Clubs Internationalin jäsenkeskus   Lionien verkkoradio    |   Videot Videot
Alkaen 1. tammikuuta 2018, uudet klubit voidaan perustaa ainoastaan verkossa MyLCI:n kautta. Tämä muutos tulee nopeuttamaan klubien perustamisprosessia hallituksen lokakuussa 2016 hyväksymän säännön mukaisesti. Ota yhteyttä osoitteessa NewClubs@lionsclubs.org jos sinulla on kysyttävää.
Siirry pääsisältöön
Lions Clubs International Lions Clubs International
Siirry alatunnisteeseen

Leoprojektit ja tiedottaminen

Leoprojektit ja tiedottaminen

Leoklubit parantavat elämää paikkakunnilla monenlaisilla paikkakunnan palveluhankkeilla. Seuraavat vaiheet opastavat leoklubeja ja auttavat nuoria johtajia vaikuttamaan merkittävästi paikkakunnillaan.

Palvelutoiminnan suunnittelu

 • Selvittäkää tarve paikkakunnalla. Määrittäkää seuraava hankkeenne Paikkakunnan tarvearvioinnin avulla ja arvioikaa, mitä palveluja paikkakunnallanne tarvitaan.
 • Ottakaa yhteyttä muihin paikkakunnan järjestöihin: Onnistuneissa hankkeissa tehdään usein yhteistyötä muiden tahojen kanssa. Luokaa yhteyksiä muihin järjestöihin ja etsikää mahdollisia kumppaneita, jotta voitte tehostaa vaikutustanne. 
 • Laskekaa arvioidut kustannukset. Selvittäkää klubin nykyinen varallisuus ja jäsenresurssit. Tarvittaessa voitte harkita yhteisprojektin järjestämistä toisen leoklubin tai sponsorina toimivan lionklubin kanssa. 
 • Laatikaa aikataulu ja mitattavissa olevat tavoitteet: Määrittäkää hankkeenne tavoitteet – mitä haluatte saavuttaa ja milloin. 
 • Laatikaa työsuunnitelma: Kehittäkää strategia, jolla voitte saavuttaa hankkeenne tavoitteet. Varmistakaa onnistuminen jäsentelemällä tehtävät ja vastuualueet.
 • Mainostakaa hanketta. Ilmoittakaa hankkeesta paikallisille tiedotusvälineille. Lähettäkää tietoja toiminnasta paikallisiin sanomalehtiin, radioasemille ja televisioasemille etukäteen. 

Palvelutoiminnan toteuttaminen

 • Valvokaa edistymistä: Pysykää asiassa ja seuratkaa edistystä tavoitteitanne kohden. Esitä kysymyksiä, jotta tiedetään mikä toimii ja mikä ei toimi.
 • Muokatkaa eräpäiviä, vastuualueita ja tavoitteita: Muokatkaa tehtäviä ja logistiikkaa, jotta tavoitteet, eräpäivät ja paikkakunnan tarpeet saavutetaan tehokkaasti.
 • Motivoikaa klubin jäseniä: Kannusta osanottoon ja innosta toimintaan.

Palvelutoiminnan viimeistely

 • Arvioikaa vaikutusta: Selvittäkää hankkeen vaikutus ja tehokkuus kysymyksiä esittämällä. Ottakaa oppia onnistumisista ja haasteista, jotta pystytte parantamaan tulevaa palvelutoimintaa.
 • Antakaa osallistujille tunnustusta ja palkintoja: Tunnustakaa kaikkien osanottajien panokset, kiittäkää kumppanijärjestöjä ja juhlikaa onnistumisia.

Leopalvelutoiminnasta ilmoittaminen MyLCI-palvelussa

MyLCI-palvelua käyttävillä alueilla leoklubit voivat jakaa tuloksia ja valokuvia lähettämällä palvelutoimintailmoituksia verkkopalvelussa. Usein kysytyissä kysymyksissä on hyödyllisiä ruutukuvia ja vaiheittaisia ohjeita siitä, miten palvelutoiminnasta ilmoitetaan. Huomaathan, ettemme enää ota vastaan kuukauden aktiviteetti-ilmoituksia sähköpostilla.

Lapset valokiilassa

Miljoonat lapset eri puolilla maailmaa jäävät joka päivä paitsi lapsuuden riemuista. Leluilla leikkimisen sijaan he kamppailevat köyhyyden, aliravitsemuksen, sairauksien, selkkausten ja hylätyksi tulemisen kourissa.

Siksi leot osallistuvat Lapset valokiilassa -ohjelmaan, leoklubien kansainväliseen palveluhankkeeseen. Lapset valokiilassa -hankkeissa leot auttavat lapsia seuraavasti:

 • auttamalla nälkää näkeviä lapsia
 • Pyrkiä auttamaan pakolaisleireillä olevia lapsia
 • edistämällä lukutaito- ja koulutusohjelmia
 • tarjoamalla lohtua ja tukea sairaalassa oleville lapsille
 • keräämällä varoja rokotusohjelmiin.

Lapset valokiilassa -hankkeita suunnitelleet ja toteuttaneet leoklubit saavat Leot auttavat lapsia -lippumerkin.

callout section

Siirry alkuun