Lions Clubs Internationalin jäsenkeskus   Lionien verkkoradio    |   Videot Videot
Alkaen 1. tammikuuta 2018, uudet klubit voidaan perustaa ainoastaan verkossa MyLCI:n kautta. Tämä muutos tulee nopeuttamaan klubien perustamisprosessia hallituksen lokakuussa 2016 hyväksymän säännön mukaisesti. Ota yhteyttä osoitteessa NewClubs@lionsclubs.org jos sinulla on kysyttävää.
Siirry pääsisältöön
Lions Clubs International Lions Clubs International
Siirry alatunnisteeseen

Diabetesseulonnat

Diabetesseulonnat

Diabetes on jatkuvasti kasvava maailmanlaajuinen epidemia. Nykyisin joka toinen (46,5 %) diabetesta sairastavista aikuisista ei tiedä siitä. Diabetesseulonnan tarkoitus on tunnistaa oireettomat henkilöt, joilla voi olla diabetes, vaikkeivat tiedäkään sitä, ja ohjata heidät pätevien terveydenhoidon ammattilaisten luo jatkotutkimuksiin. Diabetesseulonnassa voidaan havaita esidiabetes ja diabetes.

Diabetesseulonnan järjestäminen

 • Järjestäkää paikallinen seulontatapahtuma yhteistyössä terveydenhoidon ammattilaisten kanssa: julkisen terveydenhoidon osastot, yliopistot, sairaalat, hoitajat, sertifioidut diabeteskouluttajat tai yksityislääkärit suostuvat usein tekemään ilmaisia tai edullisia yleisseulontoja. He tuntevat paikalliset terveydenhoidon lait sekä tehtävään sopivat lääketieteelliset seulontalaitteet ja tarvikkeet.
 • Hankkikaa tarvittavat luvat paikallisilta viranomaisilta: Noudattakaa asianmukaisia terveydenhoidon lakeja ja säädöksiä, kun järjestätte terveysseulontoja.
 • Valitkaa seulontapäivä ja -paikka: mahdollisia paikkoja ovat koulut, kirjastot, kirkot, monitoimikeskukset tai vanhaintalot. Jos piirillä on liikkuva diabetesseulontayksikkö, harkitkaa sen varaamista seulontatapahtumaanne.
 • Tiedottakaa tilaisuudesta etukäteen: ilmoittakaa yleisölle seulonnan päivämäärästä ja paikasta sosiaalisen median, tiedotteiden ja kuulutusten avulla.
 • Pysykää yhteydessä paikallisiin yhteistyötahoihin (lääketieteen ammattilaiset, seulontapaikan johtaja, vapaaehtoistyöntekijät jne.)
 • Laatikaa jatkohoitosuunnitelma ennen seulontaa: valmistautukaa siihen, että seulonnassa löytyy esidiabeetikkoja ja diabeetikkoja. Varmistakaa, että positiivisen seulontatuloksen saaneet ohjataan jatkohoitoon ja/tai -tutkimuksiin.

Diabetesseulonnan pitäminen

 • Järjestäkää ja valmistelkaa seulontatila.

 • Tarjotkaa ilmainen kuljetus henkilöille, jotka eivät muuten pääsisi paikalle.

 • Auttakaa lääketieteen ammattilaisia kirjaamisessa.

 • Jaelkaa ammattilaisten laatimaa diabetestietoa ja -julkaisuja.

 • Auttakaa terveydenhoidon ammattilaisia muuten paikallisten lakien ja säädösten puitteissa.

Seuranta seulonnan jälkeen

 • Lähettäkää kiitoskirje seulontaan osallistuneille: näitä ovat aikaansa lahjoittaneet terveydenhoidon ammattilaiset, tiloja tarjonneet monitoimitalot sekä laitteita tai tarvikkeita lahjoittaneet terveydenhoitoalan yritykset tai paikalliset terveydenhoidon ammattilaiset.

 • Järjestäkää julkisuutta seulonnan jälkeen: Kertokaa paikkakuntalaisille tapahtumasta, kuten maksuttomasta julkisesta seulonnasta hyötyneiden henkilöiden lukumäärä. Korostakaa tapahtumaa sosiaalisessa mediassa ja julkaiskaa lehdistötiedote tai muu paikallinen ilmoitus.

 • Kertokaa seulonnastanne MyLCI-palvelun avulla.

callout section

Siirry alkuun