Lions Clubs Internationalin jäsenkeskus   Lionien verkkoradio    |   Videot Videot
Alkaen 1. tammikuuta 2018, uudet klubit voidaan perustaa ainoastaan verkossa MyLCI:n kautta. Tämä muutos tulee nopeuttamaan klubien perustamisprosessia hallituksen lokakuussa 2016 hyväksymän säännön mukaisesti. Ota yhteyttä osoitteessa NewClubs@lionsclubs.org jos sinulla on kysyttävää.
Siirry pääsisältöön
Lions Clubs International Lions Clubs International
Siirry alatunnisteeseen

Lionien näönhuolto-ohjelma

Lionien näönhuolto-ohjelma

Lionien näönhuolto-ohjelma (LEHP) on paikkakunnilla tehtävä koulutusohjelma, jonka tarkoitus on edistää hyvää näkökykyä ja lisätä tietoisuutta ennaltaehkäistävästä näönmenetyksestä.

LEHP:n tavoitteet

 • Diabeettisen silmäsairauden, glaukooman, ikääntymiseen liittyvän silmänpohjan rappeuman ja huononäköisyyden varhaisen havaitsemisen tärkeydestä tiedottaminen.
 • Riskiryhmään kuuluvien valistaminen silmäsairauksista ja rohkaiseminen hakeutumaan silmälääkärin tarkastukseen.
 • Paikallisten aktivititeettien järjestäminen silmien hoidon tärkeydestä tiedottamiseksi.
 • Tietoisuuden lisääminen paikallisten näönhoitojärjestöjen verkostosta. Tekemällä yhteistyötä näiden organisaatioiden kanssa lionit voivat saada käyttöönsä tärkeitä resursseja, joista on apua näönterveydestä ja ehkäistävästä näönmenetyksestä tiedottamisessa.

Resurssit

Yhdessä National Eye Instituten/National Eye Health Education Program -ohjelman (NEI/NEHEP) kanssa brändätyt LEHP-materiaalit sopivat täydellisesti paikalliseen näönterveysvalistukseen, terveysmessuille ja puhetilaisuuksiin. Kaikki aineistot saa ladata ja tulostaa tai painaa paikallisesti.

Näkökyvystä terveydenhoidon prioriteetti (KITLEHP1)

Valitse seuraavista materiaaleista, kun haluatte edistää näönterveyttä paikkakunnallanne.

 • Ohjelman käyttäminen: Näkökyvystä terveydenhoidon prioriteetti (iad421)
 • PowerPoint-esitys (iad422) vain maksuton lataus
 • Puhujan opas (iad423) vain maksuton lataus
 • Luentomoniste: Jokaisen näkökyky voi muuttua iän myötä (iad424)
 • Luentomoniste: Katsaus ikääntymiseen liittyviin silmäsairauksiin ja vaivoihin (iad425)
 • Luentomoniste: Näe hyvin koko elämän ajan – silmän osat (iad426)
 • Luentomoniste: Healthy Vision Starts With a Dilated Eye Exam (vain englanniksi, iad448)
 • Juliste: valokuva naisesta (iad427a)
 • Juliste: valokuva miehestä (iad427b)
 • Osallistujan arviointilomake (iad428)

Ikään liittyvät silmäsairaudet ja -vaivat (KITLEHP2)

Valitse seuraavista materiaaleista, kun haluatte tiedottaa paikkakuntalaisille hoidettavista ja jopa ehkäistävistä ikääntymiseen liittyvistä silmäsairauksista. 

 • Ohjelman käyttäminen: Ikään liittyvät silmäsairaudet ja -vaivat (iad432)
 • PowerPoint-esitys (iad433) vain maksuton lataus 
 • Puhujan opas (iad434) vain maksuton lataus 
 • Luentomoniste: Näön hoitaminen yli 50-vuotiaana (iad435
 • Luentomoniste: Katsaus ikääntymiseen liittyviin silmäsairauksiin ja vaivoihin (iad425
 • Luentomoniste: Näe hyvin koko elämän ajan – silmän osat (iad426)
 • Luentomoniste: Healthy Vision Starts With a Dilated Eye Exam (vain englanniksi, iad448)
 • Juliste: valokuva naisesta (iad436a)
 • Juliste: valokuva miehestä (iad436b)
 • Osallistujan arviointilomake (iad437)

Heikkonäköisyys (KITLEH3)

Valitse seuraavista materiaaleista, kun haluatte tiedottaa paikkakuntalaisille heikkonäköisyydestä, sen hoitamisesta ja lähteistä, joista saa lisätietoja.

 • Ohjelman käyttäminen: Heikkonäköisyys (iad440)
 • PowerPoint: Heikkonäköisyys (vain lataus) (iad441)
 • Heikkonäköisyys – puhujan opas (vain lataus) (iad442)
 • Luentomoniste: Vinkkejä näönhoidon ammattilaisen kanssa keskusteluun (iad443)
 • Luentomoniste: Yksinkertaisia ratkaisuja lääkkeiden hallintaan (iad444)
 • Paikkakunnan juliste: kuvassa nainen (iad445a)
 • Paikkakunnan juliste: kuvassa mies (iad445b)
 • Osallistujan arviointilomake (iad446)

Lasten silmäsairaudet ja näönsuojelu – puuhasivut

Näiden kaksipuolisten puuhasivujen avulla lapset oppivat silmästä ja näönterveyden tärkeydestä. Jakele paikallisiin kouluihin, näönhoidon ammattilaisten toimistoihin tai nuorisotaloihin.
Saatavana on kuusi esitettä, jotka saa ladata ja tulostaa tai painaa paikallisesti. 

Puuhasivut – kohderyhmä 3–5-luokkalaiset (9–12-vuotiaat)

 • Näönterveysvinkkejä + etsi kummallakin silmällä -sanahaku (iad449a)
 • Silmäkaavio + silmän toiminta -sanasekoitus (iad449b)
 • Louis Braille + koodiviesti -peli (iad449c)

Puuhasivut – kohderyhmä 6–7-luokkalaiset (12–14-vuotiaat)

 • Silmäkaavio + näöntarkastustaulun esittely (iad450a)
 • Ristisanatehtävä + sanasto (iad450b)
 • Sanahaku + näönsuojelu (iad450c)

Lisätietoja

callout section

Siirry alkuun