Lions Clubs Internationalin jäsenkeskus   Lionien verkkoradio    |   Videot Videot
Alkaen 1. tammikuuta 2018, uudet klubit voidaan perustaa ainoastaan verkossa MyLCI:n kautta. Tämä muutos tulee nopeuttamaan klubien perustamisprosessia hallituksen lokakuussa 2016 hyväksymän säännön mukaisesti. Ota yhteyttä osoitteessa NewClubs@lionsclubs.org jos sinulla on kysyttävää.
Siirry pääsisältöön
Lions Clubs International Lions Clubs International
Siirry alatunnisteeseen

Näköseulonnat

Näköseulonnat

Näköseulonnan avulla löydetään mahdollisia näköongelmia. Järjestäkää seulontatapahtumia yhteistyössä näönhoidon ammattilaisten kanssa ja varmistakaa jatkoselvitykset tarvittaessa. 

Näköseulonnan järjestäminen

 • Järjestäkää lääketieteelliset välineet ja henkilökunta. Julkisen terveydenhoidon osastot, yliopistot, sairaalat tai yksityislääkärit suostuvat usein tekemään ilmaisia tai edullisia yleisseulontoja.
 • Hankkikaa tarvittavat luvat paikallisilta viranomaisilta. Noudattakaa asianmukaisia terveydenhoidon lakeja ja säädöksiä, kun järjestätte terveysseulontoja.
 • Valitkaa seulontapäivä. Seulontaa ei kannata järjestää päällekkäin muiden yhteisötapahtumien kanssa.
 • Järjestäkää seulontapaikka. Sopivia paikkoja ovat esim. koulut, kirjastot, kirkot, monitoimitalot tai vanhainkodit.
 • Tiedottakaa tilaisuudesta etukäteen. Ilmoittakaa yleisölle sosiaalisen median tai muiden tiedotuskanavien kautta seulonnan päivämäärästä ja paikasta.
 • Pysykää yhteydessä paikallisiin yhteistyötahoihin. Lääketieteen ammattilaiset, seulontapaikan johtaja, vapaaehtoistyöntekijät jne.
 • Kehittäkää menetelmiä antaa lähetteitä osallistujille, joiden seulontatuloksista ilmenee mahdollisia näön- tai silmänterveysongelmia. Lähettäkää nämä osallistujat jatkotutkimuksiin yhteistyössä paikallisten näönhoidon ammattilaisten kanssa.
 • Valinnaista:

Näköseulonnan pitäminen

 • Järjestäkää ja valmistelkaa seulontatila.
 • Tarjotkaa ilmainen kuljetus henkilöille, jotka eivät muuten pääsisi paikalle.
 • Auttakaa tietojen kirjaamisessa.
 • Jaelkaa ammattilaisten laatimaa näönhoitotietoa ja -julkaisuja.
 • Auttakaa näönhoidon ammattilaisia muuten paikallisten lakien ja säädösten puitteissa.

Seuranta seulonnan jälkeen

 • Järjestäkää lähete osallistujille, joiden seulonnassa ilmenee tarve jatkotutkimuksille.
 • Lähettäkää kiitoskirjeitä seulontaan osallistuneille. Näitä ovat aikaansa lahjoittaneet terveydenhoidon ammattilaiset, tiloja tarjonneet monitoimitalot ja laitteita tai tarvikkeita lahjoittaneet terveydenhoitoalan yritykset.
 • Järjestäkää julkisuutta seulonnan jälkeen. Kertokaa paikkakuntalaisille tapahtumasta, kuten maksuttomasta julkisesta seulonnasta hyötyneiden henkilöiden lukumäärä.  Korostakaa tapahtumaa sosiaalisessa mediassa ja julkaiskaa lehdistötiedote tai muu paikallinen ilmoitus.
 • Kertokaa seulonnastanne MyLCI-palvelun kautta ja tehkää ilmoitus klubin satavuotisjuhlan palveluhaastetoiminnasta.

callout section

Siirry alkuun