Lions Clubs Internationalin jäsenkeskus   Lionien verkkoradio    |   Videot Videot
Alkaen 1. tammikuuta 2018, uudet klubit voidaan perustaa ainoastaan verkossa MyLCI:n kautta. Tämä muutos tulee nopeuttamaan klubien perustamisprosessia hallituksen lokakuussa 2016 hyväksymän säännön mukaisesti. Ota yhteyttä osoitteessa NewClubs@lionsclubs.org jos sinulla on kysyttävää.
Siirry pääsisältöön
Lions Clubs International Lions Clubs International
Siirry alatunnisteeseen

Lions Clubs Internationalin verkkosivujen käyttöehdot

Lions Clubs Internationalin verkkosivujen käyttöehdot

Sivuston omistaja

Nämä käyttöehdot ("Käyttöehdot") koskevat Lions Clubs Internationalin (LCI) verkkosivustoa, joka sijaitsee osoitteessa lionsclubs.org, sekä kaikkia LCI:n lisäämiä linkkejä sivustolle lionsclubs.org, mukaan lukien lcif.org sekä mobiilisivustot, sovellukset ja ominaisuudet (viitataan yhteisesti sanalla "Sivusto"). Sivuston omistaa LCI ("me"). Käyttöehdot ja kaikki aiheeseen liittyvät lait määrittävät sivuston käyttöoikeuden ja käyttämisen.

Käyttöehtojen noudattaminen

Hyväksymällä, käyttämällä tai selailemalla tätä sivustoa käyttäjä ("käyttäjä") hyväksyy tässä määritetyt käyttöehdot. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä tai avaa tätä sivustoa.

Yksityisyyssäännöt ja muut säännöt ja rajoitukset

LCI on sitoutunut suojaamaan käyttäjän yksityisyyttä. LCI:n tietosuojakäytäntö koskee tämän Sivuston käyttöä ja tietosuojasäännöt on liitetty näihin ehtoihin.

Ellei toisin ole mainittu, kaikki sivuston sisältö, mukaan lukien rajoittamatta design, rakenne, ilmaisu, ulkoasu ja käyttötuntuma, valinnat ja sivuston sisällön asettelu ovat Lions Clubs Internationalin omaisuutta ja/tai hallinnassa, ja tällä sisällöllä on lain suoja rajoittamatta, kuten määritetty USA:n kansallisissa ja osavaltioiden laeissa sekä muiden maiden laeissa, säännöissä ja sopimuksissa, mukaan lukien tekijänoikeus-, tavaramerkki-, patentti- ja muut henkistä omaisuutta koskevat lait ja kilpailulait.

Sivuston sisältöä ei saa käyttää missään julkaisuissa tai taloudelliseen toimintaan. LCI:n Tavaramerkkisäännöissä on lisätietoja LCI:n nimestä, merkeistä, logoista, sineteistä, rekisteröidyistä tavaramerkeistä ja muista aiheeseen liittyvistä asioista.

Muun osapuolen verkkosivut ja sisältö

Tällä sivustolla saattaa olla linkkejä muiden osapuolien verkkosivuille, mukaan lukien mainostajien ja sosiaalisen median verkkosivuille, joilla LCI ylläpitää sen omaa profiilia ("linkitetty sivu"). LCI:lla ei ole minkäänlaisia vaatimuksia eikä edustusta näillä sivustoilla eikä se ole suoraan tai epäsuorasti vastuussa näiden linkitettyjen sivujen turvallisuudesta, laadusta, sisällöstä tai luotettavuudesta. Käyttäjän on itse tarkistettava näihin linkitettyihin sivuihin liittyvät ehdot ja säännöt ennen sivujen käyttämistä.

Käyttäjäfoorumit

Tällä sivustolla saattaa olla verkostoitumistyökaluja, keskustelufoorumeja, blogeja, ilmoitus- ja viestitauluja ja muita interaktiivisia alueita tai palveluja, joihin voidaan ladata viestejä, kommentteja, jne. (yhteisnimeltä "Käyttäjäfoorumit").

Käyttäjän tulee ymmärtää, että hänen julkaisemansa ideat ja tiedot voivat olla muiden luettavissa ja käytettävissä. Muut käyttäjät voivat kerätä ja käyttää muiden itse antamia henkilökohtaisia tietoja ja ideoita käyttäjäfoorumeissa. LCI ei ole vastuussa toisen henkilön tai yhteisön väärinkäytöksistä tai sisällön käyttämisestä omiin tarkoituksiin liittyen Sivustolle ja/tai Käyttäjäfoorumiin lähetettyihin materiaaleihin, ideoihin tai tietoihin.

Käyttäjäfoorumeille lisätyt tiedot ja mielipiteet eivät ole LCI:n tai sen muiden yksiköiden vastuulla. Käyttäjä on itse vastuussa Käyttäjäfoorumien käyttämisestä omalla vastuullaan.

Muun osapuolen sisältö

LCI ei ole vastuussa muiden osapuolien materiaaleista eikä se tue niitä millään tavalla. LCI ei myöskään ole vastuussa muun osapuolen materiaalin todenmukaisuudesta, ajankohtaisuudesta tai luotettavuudesta. Käyttäjän omalla vastuulla on luottaa muun osapuolen materiaaleihin.

Käyttäjän edustus ja takaaminen

Aina kun käyttäjä avaa LCI:n sivustoihin liittyvän verkkosivun, hän vahvistaa hyväksyvänsä käyttöehdot ja sitoutuvansa noudattamaan niitä. Käyttäjä on yksin vastuussa itse lisätystä sisällöstä muun osapuolen sosiaalisen verkkosovelluksen kautta, jossa LCI ylläpitää profiilia.

Lisäämällä, toimittamalla, näyttämällä tai välittämällä ja/tai päivittämällä sisältöä Sivustolla tai sen kautta käyttäjä vakuuttaa ja takaa seuraavat asiat: 1) Käyttäjä omistaa kaikki oikeudet lisäämäänsä sisältöön tai hänellä on muuten kaikki tarvittavat oikeudet lisätä ko. sisältöä, ja hän antaa LCI:lle käyttöoikeuden näiden Käyttöehtojen mukaisesti. 2) Käyttäjän lisäämä Sisältö ja muu hänen päivittämänsä materiaali ei riko muun osapuolen oikeuksia. 3) Sisältö ei aiheuta vahinkoa toiselle henkilölle tai yritykselle eikä sisällössä ole loukkaavaa tai muuten laitonta aineistoa. 4) Sisällön tai muun materiaalin käyttäminen tai lisääminen ei riko näitä Käyttöehtoja.

Sivuston käyttäminen

Kun käyttäjä käyttää Käyttäjäfoorumeja ja lähettää sisältöä näille sivustoille, hänen on noudatettava kaikkia lakeja ja näitä Käyttöehtoja. Kunnioita muita käyttäjiä ja suojele itseäsi - älä anna henkilökohtaisia tai luottamuksellisia tietoja.

ÄLÄ lähetä, lataa tai päivitä Sivustolle tai käyttäjäfoorumeille sisältöä, joka rikkoo toisen henkilön tai yrityksen oikeuksia. Sisältö ei saa sisältää viruksia, korruptoituneita tiedostoja tai muuta materiaalia, joka voi aiheuttaa vahinkoa toisen henkilön tietokoneelle, se ei saa sisältää mainoksia tai muita pyrkimyksiä kerätä varoja tai mainostaa tai tarjota myyntiin tuotteita tai tavaroita tai palveluja, se ei saa vaikeuttaa muun osapuolen mahdollisuutta käyttää tätä Sivustoa, se ei saa sisältää poliittista materiaalia, roskapostia, jatkuvia ketjukirjeitä, pyramidisuunnitelmia tai ehdotuksia, Sisältö ei saa sisältää virheitä, se ei saa olla harhaanjohtavaa tai virheellistä eikä se saa sisältää muun osapuolen yhteystietoja tai henkilötietoja.

Sivuston käyttäjä ei saa rikkoa lakeja tai kannustaa laittomaan toimintaan, kerätä yhteystietoja Sivuston muista käyttäjistä elektronisesti tai muulla tavalla tai käyttää tai pyrkiä käyttämään jonkun muun Käyttäjän tiliä tai salasanaa. Käyttäjä ei myöskään saa esiintyä toisena henkilönä tai jonkun muun yrityksen edustajana tai muulla tavalla antaa väärää tietoa itsestään, iästä tai suhteesta LCI:hin.

Jos käyttäjä rikkoo Käyttäjäfoorumien tai Sivuston käyttöehtoja, käyttöoikeus käyttäjäfoorumeihin ja/tai Sivustoon voidaan peruuttaa lopullisesti tai väliaikaisesti. LCI:lla on yksinoikeus päättää onko Sivuston sisällön tai LCI:n julkaisusääntöjen käyttöehtoja rikottu.

Vastuuvapaus

LCI kiistää kaiken vastuun mistään suoranaisista, välillisistä, sanktionomaisista vahingoista tai mistään muistakaan vahingoista, jotka jollain tavalla aiheutuvat tämän sivun käytöstä, viiveistä sivun ollessa epäkunnossa, tai mistään tiedoista, ohjelmistosta, tuotteista ja palveluista, grafiikasta jotka on hankittu sivun kautta, perustuivat ne sopimuksiin, oikeudenloukkauksiin, huolimattomuuteen tai suoraan vastuuvelvollisuuteen, niissäkin tapauksissa jolloin LCI:tä tai sen alihankkijaa on tiedotettu mahdollisista vahingoista. Joissain oikeusjärjestelmissä ei sallita edellä esitettyjä vastuuvelvollisuuden rajoituksia. Tällöin nämä vastuuvapauden rajoitukset eivät ehkä ole sovellettavissa käyttäjään. Käyttäjä on itse täysin vastuussa kaikesta laitteistosta, ohjelmistosta ja Internet-yhteydestä, jotka tarvitaan LCI:n verkkosivuille pääsemiseksi.

Käyttäjä pidättäytyy käyttämästä LCI:n verkkosivuja ja sen sisältämää tietoa kaupallisiin tarkoituksiin tai varojen hankkimiseen. Käyttäjä myös vakuuttaa LCI:lle ymmärtäneensä nämä säännöt. Lisäksi hän vakuuttaa, ettei aio väärinkäyttää LCI:n verkkosivuja tai kirjautua sivuille väärennetyllä henkilöllisyydellä.

Turvaaminen

Käyttäjä suostuu suojelemaan, turvaamaan ja pitämään LCI:ta ja LCIF:ää vastuuntakeettomana, mukaan lukien niiden vastaavia johtajia, hallituksen jäseniä, virkailijoita, toimikuntien jäseniä, työntekijöitä ja edustajia, liittyen kaikkiin korvausvaatimuksiin, vahingonkorvauksiin, menetyksiin, kustannuksiin, vastuullisuuteen, kuluihin (mukaan lukien lakitoimiin liittyvät kustannukset), palkintoihin, sakkoihin ja päätöksiin, jotka on tehty Lions Clubs Internationalia vastaan tai siltä on haettu korvauksia johtuen käyttäjän päivityksistä Sivustolla tai liittyen käyttäjän päivittämään sisältöön. LCI ei ole millään tavalla vastuussa Sivuston käyttäjän kokemista vahingoista, joita koituu henkilöille tai omaisuudelle, tai alihankkijoille, edustajille, perijöille tai seuraajille tai kenellekään käyttäjän sukulaiselle.

Kansainväliset käyttäjät

LCI hallitsee, päivittää ja hallinnoi tätä Sivustoa sen päämajasta käsin Yhdysvalloissa. Jos tätä Sivustoa käytetään Yhdysvaltojen ulkopuolella, käyttäjä on vastuussa kaikkien aiheeseen liittyvien lakien noudattamisesta. Jos Sivusto ja sen sisältö ovat luettavissa Yhdysvaltain ulkopuolella, sen käyttäminen tai materiaalien lataaminen tai sivuston mainostaminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.

Muutokset käyttöehdoissa

LCI voi muuttaa, lisätä, muokata tai poistaa osia näistä Käyttöehdoista milloin tahansa ja muutokset astuvat voimaan välittömästi. Jatkamalla tämän Sivuston käyttämistä käyttäjä hyväksyy kaikki Käyttöehdoihin tehdyt muutokset.

Palvelun keskeyttäminen

LCI voi muuttaa, lopettaa väliaikaisesti, keskeyttää tai päättää Sivuston tai pääsyn Sivustolle ja sen osaan milloin tahansa, ilman ennakkovaroitusta, mukaan lukien mahdollisuuden käyttää Sivustoa, Käyttäjäfoorumeita ja kaikkia muita palveluja. LCI voi myös rajoittaa Sivuston käyttöä tai käyttäjän mahdollisuutta käyttää koko Sivustoa tai Sivuston sisältöä ilman ennakkovaroitusta.

Näiden käyttöehtojen rikkominen

LCI pidättää itsellään oikeuden estää käyttäjän pääsyn Sivustolle, jos me päätämme, että käyttäjä on rikkonut näitä Käyttöehtoja tai muita sopimuksia tai ehtoja, jotka liittyvät Sivuston käyttämiseen. Jos LCI päättää oikeustoimista käyttäjää vastaan Käyttöehtojen väärinkäytösten vuoksi, LCI:lla on oikeus periä käyttäjältä kohtuulliset maksut ja kulut, jotka liittyvät tähän tapaukseen muiden laissa mainittujen korvausten lisäksi.

Yleistä

Verkkosivusto on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen, tiedonhakemiseen ja järjestön käyttöön. Verkkosivuja saa käyttää ainoastaan lainmukaisiin tarkoituksiin. Jos saat tietää verkkosivulla tapahtuvista väärinkäytöksistä, lähetä meille viesti asiasta osoitteeseen IT@lionsclubs.org.

Jos näiden sääntöjen tarkoituksesta tai tulkinnasta syntyy minkäänlaista epäselvyyttä, englanninkielinen versio on näiden sääntöjen virallinen versio.

Siirry alkuun