Lions Clubs Internationals medlemscenter   Lions onlineradio   |   Videor Videor
Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Klubbens kvalitetsprogram

Klubbens kvalitetsprogram

Effektiva klubbar tillhandahålla meningsfulla hjälpinsatser, håller en sund medlemsnivå och utvecklar kontinuerligt nya ledare. Verktygen nedan fokuserar på dessa delar och kan hjälpa er klubb att fungera effektivt samtidigt som ni tillgodoser behoven i samhället och hos era medlemmar.

Broschyren Din klubb på ditt sättDin klubb på ditt sätt

Handboken Er klubb på ert sätt kommer att hjälpa er att anpassa era klubbmöten så att de passar medlemmarnas behov och livsstilar på ett bättre sätt. Den innehåller en enkel och rolig övning för att hjälpa er att avgöra vilka mötesdelar ni ska behålla och vilka ni bör förändra. Den innehåller även en process för att hantera förändring.

Planritning för en starkare klubb

Detta planeringsverktyg hjälper klubben att upptäcka och inleda förändringar!

Handboken Planritning för en starkare klubb fokuserar på klubbens verksamhet, ledarutveckling och medlemmar, och den ger stegvis hjälp med att bedöma klubben, fastställa mål och utveckla er planritning.

Vårt Arbetsblad för planeringsprocessen kommer att hjälpa er att finna möjligheter och fastställa mål. Vårt Arbetsblad för handlingsplanen hjälper er att skapa en plan utifrån klubbmedlemmarnas idéer.

Slutligen uppmuntrar vi din klubb att skicka in era mål och få ett diplom som erkännande.

Klubbens excellensprocess (CEP)

Programmet Klubbens excellensprocess (CEP) är mer än en kurs, det är en rolig, interaktiv process som samlar medlemmarna att gå igenom var klubben står i dag och var den kan vara i morgon. Den ger er verktygen för att förbättra klubbens effektivitet och förbättra medlemmarnas upplevelse. Med två versioner att välja mellan (Pro och Lite) kommer klubben att vara på väg mot att skapa en positiv förändring.

CEP Pro

Låt en utbildad lioninstruktör komma in och handleda medlemmarna genom seminariet.

CEP Lite

Låt en medlem leda seminariet.


Klubbens excellensutmärkelse

Denna speciella utmärkelse har varit känd som Vägkarta till framgång, och fokuserar på att service-, medlems-, ledarutvecklings- och kommunikationsmål. Vår sida för excellensutmärkelse har länkar till unika verktyg och idéer som hjälper klubben att nå framgång inom respektive område. Klubben får ett fint tygmärke till klubbstandaret och klubbpresidenten får en vacker excellensnål som tack för ett utmärkt ledarskap.

Gör det till en vinnande tradition att få utmärkelsen!

Men vänta, det finns mer!

Som tjänsteman eller lionmedlem som skulle vilja göra mer för din klubb finns det många resurser till ditt stöd och till din egen personliga ledarutveckling!


För mer information om något av ovanstående eller någon annan fundering du har, kontakta:

District and Club Administration Division
Telefon: 630 571 5466, anknytning 6828
E-post: districtadministration@lionsclubs.org

callout section

Hoppa till toppen