Gör dig redo för vår nya webbplats!

Återupptäck lionsclubs.org. En helt ny design och verktyg som är enkla att använda, skapade för att förbättra våra globala hjälpinsatser.
Lanseras globalt i slutet av oktober 2018

Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Klubbtjänstemän

Klubbtjänstemän

Nytt för klubbtjänstemän!

Den nya Modell för klubbstruktur ger organisatorisk vägledning för klubben att planera och uppnå alla sina mål, ge välbehövlig samhällsservice och bygga upp en god kamratanda i klubben.

En speciell webbplats har skapats för er alla så att det blir lättare att hitta resurser som hjälper dig att lyckas på din unika klubbledarpost.

Klubbtjänstemän:

Klubbpresident/första vicepresident

Klubbsekreterare

Klubbkassör

Medlemsordförande

Klubbens serviceordförande

Klubbens ordförande för marknadskommunikation

Klubbens LCIF-koordinator

Kontakta oss på @ eurafrican@lionsclubs.org eller ring 630 468 6948.

callout section

Hoppa till toppen