Lions Clubs Internationals medlemscenter   Lions onlineradio   |   Videor Videor

Från och med den 1 januari 2018 kommer ansökningar om att bilda nya klubbar endast att accepteras via MyLCI. Denna förändring kommer att effektivisera processen att bilda nya klubbar och sker i enlighet med den internationella styrelsens policymanual. Du är välkommen att kontakta NewClubs@lionsclubs.org om du har frågor.

Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Multipeldistrikt

Multipeldistrikt

Leda ett multipeldistrikt

Ett starkt och stödjande multipeldistrikt kan ge distrikts- och klubbledare anvisningar och stöd som hjälper dem att effektivt uppfylla sina roller. Multipeldistrikt ordnar ofta ledarutbildning, stödjer pågående serviceprojekt i multipeldistriktet och uppmuntrar allmän medlemstillväxt. 

Ledning

Multipeldistriktets ledning

Guvernörsrådsordföranden och multipeldistriktets sekreterare stödjer guvernörsrådsordförandens åtgärder och beslut. Tillsammans med de ordförande som också ofta tillsätts, stödjer de multipeldistriktets aktiviteter.

Ordförandepost och aktiviteter

Många ordförandeposter, såsom multipeldistriktets protokollordförande, kongresskommitté och delegatkommitté beskrivs övergripande i multipeldistriktets stadgar och arbetsordning. Men många multipeldistrikt har kommittéordförande och du hittar länkar till stöd för dessa kommittéposter i multipeldistriktet.  

Multipeldistriktets GMT och GLT

Andra nyttiga länkar

  • Så här anordnar man en kongress: Onlineresurser som hjälp att planera en fantastisk kongress!
  • PR-anslag: Det här anslaget ger multipeldistrikt upp till USD 20 000 i medel för att öka kännedomen om lionklubbarnas aktiviteter.
  • Medlemsanslag (mga.pdf): Det här anslaget ger multipeldistrikt upp till USD 20 000 i medel för medlemsinitiativ.  

callout section

Hoppa till toppen