Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Ändra distriktsgränser för att förbättra distrikts- och klubbadministrationen

Ändra distriktsgränser för att förbättra distrikts- och klubbadministrationen

Ert distrikt behöver verka på högsta prestationsnivå för bästa stöd till friska klubbar.  För att maximera distriktsledarnas ansträngningar kan man behöva omstrukturera så att man arbetar på ett mer effektivt sätt.   Processen för att ändra distriktsgränser är utformade för att uppnå detta.  

Policyn reviderades för att säkerställa att processen kommuniceras tydligt till klubbarna och förslaget slutfördes genom en standardiserad för ändamålet avsedd process. De internationella stadgarna och arbetsordningen samt styrelsens policymanual anger policy- och processkriterier för hur ett distrikt eller multipeldistrikt ska förbereda ett förslag till ändring av distriktsgränser för godkännande av internationella styrelsen.  

Det finns några nyttiga verktyg som kan hjälpa er om distriktet tänker ändra distriktsgränserna.  

callout section

Hoppa till toppen