Lions Clubs Internationals medlemscenter   Lions onlineradio   |   Videor Videor
Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Zon- och regionordförande

Zon- och regionordförande

Zon- och regionordförandecenter gör det lätt att få tillgång till information som är relevant för zon- och regionordförande. Följande resurser finns:

Meddelande om presidentens speciella utmärkelser

Zon- och regionordförande har möjlighet att få presidentens speciella utmärkelser som erkännande för deras roll som viktig medlem i DG-teamet!

Klicka här för att få information, sista datum och ansökningsformulär!

Material

  • Handbok för zonordförande –Den här handboken beskriver ansvarsområdena för posten, ger exempel på dagordningar och annan information till hjälp att leda zonen.
  • Regionordförandehandbok – Denna användbara handledning beskriver regionordförandens roll och ansvarsområden samt ger information som hjälp till att leda regionen.
  • Zonordförandeutbildning – Zonordförandes utbildning online består av fyra oberoende studieavsnitt som fokuserar på roller och ansvarsområden för zonordföranden. Zonordförande uppmuntras att kontakta sin GLT distriktskoordinator för att få information om fler instruktörsledda utbildningsseminarier för denna post.
  • Excellensutmärkelser – Baserat på nyckelområdena för framgång – service, medlemstillväxt, kommunikation och klubbledning – är denna utmärkelse mer än en nål, den är vägen till framgång för våra klubbar.

Få tillgång till information om klubbar i zonen eller regionen

När väl zoner och regioner (om tillämpligt) har skapats och zon- och regionordförande har utsetts av distriktsguvernören får zon- och regionordförande instruktioner om hur de ska få tillgång till statistik för klubbmedlemmar, granska aktivitetsrapporter och rapportera viktiga projekt.

För mer information, besök MyLCI.

Nyttiga verktyg för utveckling av klubbar

  • Certified Guiding Lion-programmet – Den här nyligen reviderade kursen hjälper zon- eller regionordförande att utveckla en strategi för att hjälpa nya och befintliga klubbar och ge dem kännedom om det senaste materialet för klubbframgångar. Man rekommenderar att alla zon- och regionordförande går den här kursen.
  • Lions mentorprogram – Alla zon- eller regionordförande är mentorer. Lions mentorprogram hjälper dessa nyckelledare att påverka de medlemmar de leder på ett positivt sätt.
  • Lions utbildningscenter – Denna onlineresurs har kurser om ledarskap, att leda andra, att nå framgång och kommunikation.
  • Globala medlemsteamets (GMT) och globala ledarskapsteamets (GLT) initiativ – Medlemmar i GMT och GLT på distrikts- och multipeldistriktsnivå kan ge information och assistans till klubbarna inom områden som medlemstillväxt och ledarutveckling. Man rekommenderar att medlemmar och team inbjuds till distriktsguvernörens rådgivande kommittés möten.

För mer information

För vidare hjälp, kontakta District and Club Administration Division.

callout section

Hoppa till toppen