Gör dig redo för vår nya webbplats!

Återupptäck lionsclubs.org. En helt ny design och verktyg som är enkla att använda, skapade för att förbättra våra globala hjälpinsatser.
Lanseras globalt i slutet av oktober 2018

Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Vita käppen-dagen

Vita käppen-dagen

Man med vit käppÖver hela världen används den långa vita käppen av personer som är blinda eller synskadade som ett hjälpmedel att ta sig fram på ett säkert sätt.  Den vita käppen är en symbol för användarens färdigheter och talanger, mobilitet och självständighet.  Det ger också en seende person chansen att märka att användaren har nedsatt syn.

Den vita käppen utvecklades från början och användes som en säkerhetsåtgärd, särskilt i trafiken.  Grundläggande träning med en specialist på att orientera sig och förflytta sig gör att käppen används på rätt sätt, med rätt teknik för att ge säkerhet.   Många länder har trafiklagar som värnar om personer som använder en vit käpp.   Avsnittet “VisionAware” på American Foundation for the Blinds webbplats visar många olika slags vita käppar som är godkända internationellt.  Ibland har den vita käppen ett rött band eller en röd rand för att öka kontrasten.

Internationella vita käppen-dagen (15 oktober) ger medlemmar ett tillfälle att öka kännedomen om trafiksäkerhetslagar kring vita käppen  World Blind Union, som är en global organisation som representerar de 285 miljoner blind eller synskadade i världen, säger att ”Vita käppen-dagen firas över hela världen för att markera de blindas övergång från beroende till fullt deltagande i samhället.”

Förslag till aktiviteter inom Lions

Samla er klubb och ingå partnerskap med lokala experter, skolor och organisationer vad gäller blinda och planera en aktivitet för Internationella vita käppen-dagen. 

  • Ordna så att en person som är blind visar hur man använder den vita käppen och dess fördelar, och sprid de blindas framgångar och ambitioner på hemorten eller inom klubben.
  • Inbjud en representant från en lokal skola för blinda eller en klinik för synskadade att berätta om vita käppen, hur man hittar vägen och kan röra sig fritt samt lagar om vita käppen på hemorten.
  • Samarbeta med lokala myndigheter och få ut en kungörelse om vita käppen-dagen för ert evenemang.
  • Eller samarbeta med lokala nyhetsmedia för att informera allmänheten om vita käppen-lagar på hemorten.

Se till att rapportera ert projekt eller evenemang för information om vita käppen med serviceaktivitetsrapporten på MyLCI.  Läs om hur ert projekt kan bidra till Hundraårsjubileets hjälputmaning!

Resurser

callout section

Hoppa till toppen