Lions Clubs Internationals medlemscenter   Lions onlineradio   |   Videor Videor
Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Utmärkelser och erkännande

Utmärkelser och erkännande

Lions Clubs International erbjuder olika utmärkelserna som erkännanden till leo- och lionmedlemmar som aktivt deltar i leoklubbsprogrammet. Det finns mer än 20 utmärkelseprogram för att uppmärksamma deras prestationer.

Observera att bara leo- och liontjänstemän som är rapporterade till Lions Clubs International har rätt att få utmärkelser och diplom från Leo Club Program Department.

Hanteringstid: Det kan ta 2 - 4 veckor efter att formuläret kommit in.

Kontakta Leo Club Program Department för mer information.

Utmärkelser för enskilda leo- och lionklubbsmedlemmar

Utmärkelsen Årets Leos - Ett guvernörsråd i multipeldistrikt eller enkeldistrikt (som inte ingår i ett multipeldistrikt) kan nominera en väl presterande leomedlem varje år för denna medalj- och diplomutmärkelse. Ansökningar måste skickas in senast 1 aprilVi gratulerar alla aktuella mottagare av utmärkelsen!

Den 100 %-iga leoklubbspresidentens utmärkelse – en leoklubbspresident som uppfyller särskilda krav under sitt tjänstgöringsår kan få detta diplom av leoklubbsrådgivaren efter godkännande av sponsrande lionklubbs president. Utmärkelsekriterier innefattar kategorierna ledarskapsutveckling, medlemsextension, administration och leoklubbsaktiviteter. Diplom skickas till sponsrande lionklubbs president i april.

Utmärkelse för medlemstillväxt i leoklubbar i oktober - Leoklubbsrådgivare kan överlämna utmärkelsen till leomedlemmar som har rekryterat tre eller fler medlemmar under oktober. För att få den här utmärkelsen måste leoklubbsrådgivare skicka in nomineringsformulär senast 15 november. Vi gratulerar alla som fått den här utmärkelsen!

Leos hedersutmärkelse - Leomedlemmar kan nominera en leomedlem för denna utmärkelse som ett erkännande för enastående prestationer under året. Kavajslagsmedaljen kan köpas från Club Supplies.

Diplom för fullgjord leoservice - Detta diplom ger erkännande för leomedlemmens service i klubben och på hemorten. Leorådgivare uppmuntras att dela ut diplomet till leomedlemmar som avslutar programmet. Tidigare leomedlemmar som väljer att bli lionmedlemmar bör också skicka in certifieringsformuläret för Leo-till-Lion för att slippa inträdesavgiften, få rabatt på avgifter och få sina leomedlemsår inräknade i lionmedlemsåren. Fortsätt göra en insats och Bli medlem i Lions i dag.

Utmärkelse till leorådgivare för framstående insatser - Sponsrande lionklubbs president kan dela ut denna utmärkelse till leorådgivare som uppfyller specifika krav och uppvisar enastående service i att vägleda och utveckla sina leoklubbar. Diplom skickas till sponsrande lionklubbs president i februari.

Femårig serviceutmärkelse för leorådgivare - Sponsrande lionklubbs president kan hedra leorådgivare som framgångsrikt genomför hängiven service med denna utmärkelse.  Sponsrande lionklubbs president ska fylla i och skicka in denna ansökan för att få nål och diplom för fem års insatser.

Extensionsutmärkelse för leoklubb - Sponsrande lionklubbs president och leorådgivare får dessa diplom när de officiellt certifierat en ny leoklubb. Sponsrande lionklubben kan beställa ytterligare diplom för att tacka personer som hjälpt till att organisera den nya leoklubben.

Leoklubbar och sponsrande lionklubbar

Utmärkelse för framstående leoklubb Alla distrikt kan godkänna att en leoklubb får motta denna prestigefyllda utmärkelse. Skicka in ansökan senast 15 augusti. Vinnarna får ett tygmärke och chevronmärke i leofärgerna.  Vi gratulerar alla aktuella mottagare av utmärkelsen!

Leoutmärkelsen Fokus på barn – leoklubbar som genomför ett Fokus på barn-projekt för att hjälpa barn som har det svårt kan ansöka om denna tygutmärkelse. Enskilda leomedlemmar som ger ett väsentligt bidrag till ett Fokus på barn-projekt kan få ett diplom som erkännande. Utmärkelsekraven finns i ansökan.

Utmärkelsen Leo- och lionmedlemmar tjänar tillsammans – Ett tygmärke med logotyperna för leoklubben och lionklubben delas ut till både leoklubben och dess lionklubbssponsor för lyckosamt genomförande av gemensamma projekt och andra slags aktiviteter som stödjer leo/lion-samarbete. Utmärkelsekraven finns i ansökan.

Hundraårsjubileets servicediplom för leoklubb  Leoklubbar som deltar i Hundraårsjubileets hjälputmaning kan få ett Hundraårsjubileets servicediplom för leoklubb. Sponsrande lionklubbar kan ladda ner och dela ut detta diplom till förtjänta leoklubbar.

Utmärkelsen Internationell vänklubb – Leoklubbar som deltar i det internationella vänklubbsprogrammet kan ansöka om ett speciellt tygmärke som erkännande för sitt deltagande.

Tygmärken för leoklubbs och sponsrande lionklubbs jubileum – Leo Club Program Department skickar automatiskt ut jubileumstygmärken till leoklubbar och sponsrande lionklubbar som har samarbetat i fem år sedan certifieringen. Tygmärken skickas därefter ut vid jubileer i jämna femårsintervall.

Tygmärke för leoklubbssponsor– Ett tygmärke delas ut till sponsrande lionklubb vid certifiering av en ny leoklubb.

Distrikt och multipeldistrikt

Den 100 %-iga leomultipeldistriktspresidentens utmärkelse – En leomultipeldistriktspresident som uppfyller särskilda krav under sitt tjänstgöringsår kan få detta diplom av multipeldistriktets leoklubbsordförande efter godkännande av guvernörsrådsordföranden. Kategorier för utmärkelsekriterier innefattar ledarskapsutveckling, klubb- eller medlemsextension, administration och multipeldistriktets leoaktiviteter. Diplom postas till multipeldistriktets leoklubbsordförande i maj.

Den 100 %-iga leodistriktspresidentens utmärkelse – En leodistriktspresident som uppfyller särskilda kriterier under sitt tjänstgöringsår kan få detta diplom av distriktets leoklubbsordförande efter godkännande av distriktsguvernören. Kategorier för utmärkelsekriterier innefattar ledarskapsutveckling, klubb- eller medlemsextension, administration och distriktets leoaktiviteter. Diplom postas till distriktets leoklubbsordförande i maj.

Extensionsutmärkelse för leoklubb – Diplom delas ut till distriktsguvernörer, distriktens leoordförande och leodistriktspresidenter som uppnår en nettoökning med 3 nya klubbar i sina distrikt och till guvernörsrådsordförande, multipeldistrikts leoordförande och multipeldistrikts leopresidenter som uppnår en nettoökning med minst 5 nya klubbar i sina multipeldistrikt senast 30 juni. Grattis till aktuella distrikt och multipeldistrikt som får utmärkelsen!

Topp-tio extensionsutmärkelse för leoklubb – En kavajslagsnål delas ut till leoklubbsordförande och leodistriktspresidenter i de tio distrikt som har den största nettoökningen av nya leoklubbar under Lions verksamhetsår. Multipeldistriktens leoklubbsordförande och multipeldistriktens leopresidenter som stött utökningsarbetet för leoklubbar i dessa topp-tio distrikt får också en rockslagsnål. Grattis till aktuella topp-tio-distrikt!

Utmärkelse för leoklubbsordförandes framgångar – Distriktsguvernörer och guvernörsrådsordförande kan dela ut detta diplom till officiellt utnämnda leoklubbsordförande i distrikt och multipeldistrikt som uppfyller särskilda kriterier. Kategorier för utmärkelsekriterier innefattar extension, ledarskapsutveckling, distrikts/multipeldistrikts leoaktiviteter, administration och marknadsföring. Diplom skickas till distriktsguvernörer eller guvernörsrådsordförande varje år.

Nålar till tjänsteman i leodistrikt/leomultipeldistrikt – Efter mottagande av årliga leodistrikts-/multipeldistriktsrapporten (Leo-91) skickar Leo Club Program Department automatiskt ut nålar till leodistriktens/leomultipeldistriktens president, vicepresident, sekreterare, kassör och tidigare president (om sådan rapporterades). Nålar skickas ut till nuvarande leodistriktens/leomultipeldistriktens klubbpresident.

Andra utmärkelser

LCIF-utmärkelser – leoklubbsmedlemmar kan få ett flertal utmärkelser och erkännande som delas ut av Lions Clubs International Foundation (LCIF). Dessa innefattar ett uppskattningsdiplom, LCIF-ordförandens diplom, Melvin Jones Fellowship, tygmärkes- och klubbplakettutmärkelse. Kontakta LCIF för mer information.

callout section

Hoppa till toppen