Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Utmärkelser och erkänsla

Utmärkelser och erkänsla

Lions Clubs International erbjuder olika utmärkelser som erkänsla till leo- och lionmedlemmar som aktivt deltar i leoklubbprogrammet. Det finns mer än 20 utmärkelseprogram för att uppmärksamma deras prestationer.

Observera att bara leo- och liontjänstemän som är inrapporterade till Lions Clubs International har rätt att få utmärkelser och diplom från Leo Club Program Department.

Handläggningstid: Det kan ta 2-4 veckor efter det att formuläret har ankommit.

Kontakta leoklubbsprogrammets avdelning för mer information.

Utmärkelser för enskilda leo- och lionklubbmedlemmar

Utmärkelsen Årets Leos - Ett guvernörsråd i multipeldistrikt kan nominera en högpresterande leomedlem varje år för denna medalj- och diplomutmärkelse. Ansökningar måste ha inkommit senast 1 april. Vi gratulerar alla aktuella mottagare av utmärkelsen!

Den 100 %-iga leoklubbspresidentens utmärkelse – En leoklubbspresident som uppfyller särskilda krav under sitt ämbetsår kan få detta diplom av leoklubbsrådgivaren efter godkännande av fadderklubbens president. Utmärkelsekriterier omfattar kategorierna ledarskapsutveckling, medlemsextension, administration och leoklubbsaktiviteter. Diplom skickas till fadderklubbens president i april.

Utmärkelse för medlemstillväxt i leoklubbar i oktober - Leoklubbrådgivare kan överlämna utmärkelsen till leomedlemmar som har rekryterat tre eller fler medlemmar under oktober. För att erhålla denna utmärkelse måste leoklubbrådgivarna skicka in nomineringsformuläret senast den 15 november. Grattis till alla aktuella mottagare av utmärkelsen!

Leo hedersutmärkelse  - Leomedlemmar kan nominera en leomedlem för denna utmärkelse som erkänsla för enastående prestationer under året. Medaljen kan köpas från avdelningen för klubbrekvisita.

Certifikat för fullgjord leoservice - Detta certifikat ger erkänsla för leomedlemmens insatser i klubben och på hemorten. Leorådgivarna rekommenderas att dela ut certifikatet till leomedlemmar som avslutar sitt deltagande i programmet. Tidigare leomedlemmar som väljer att bli lionmedlemmar bör skicka in formuläret Leo till Lion certifieringsformulär för att befrias från inträdesavgift, få rabatt på medlemsavgift och få sina år som leomedlem inregistrerade. Fortsätt att göra skillnad och bli leomedlem i dag.

Utmärkelse till leorådgivare för framstående insatser - Fadderklubbens president kan dela ut denna utmärkelse till leorådgivare som uppfyller specifika krav och uppvisar enastående insatser i att vägleda och utveckla sina leoklubbar. Certifikat skickas till fadderklubbens president i februari.

Femårig serviceutmärkelse för rådgivare - Fadderklubbens president kan hedra leorådgivare som under fem år framgångsrikt har bidragit med hängivna insatser med denna utmärkelse. Fadderklubbens president bör fylla i och skicka in denna ansökan för att erhålla rockslagsnål och certifikat.

Extensionsutmärkelse för leoklubb - Fadderklubbens president och leorådgivare tilldelas dessa diplom när de officiellt certifierat en ny leoklubb. Fadderklubben kan beställa ytterligare certifikat för personer som hjälpt till att bilda den nya leoklubben.

Leoklubbar och lionklubbar som är fadderklubbar

Leoklubbens excellensutmärkelse Alla distrikt kan godkänna att en leoklubb får tilldelas denna prestigefyllda utmärkelse. Skicka in ansökan senast 15 augusti. Vinnarna får ett tygmärke och chevronmärke i leofärgerna. Vi gratulerar alla aktuella mottagare av utmärkelsen!

Utmärkelsen Leo fokuserar på barn –Leoklubbar som genomför ett projekt inom Leo fokuserar på barn för att hjälpa barn i nöd kan ansöka om detta tygmärke till klubbstandaret. Leomedlemmar som tillhandahåller stort stöd till ett projekt som fokuserar på barn är kvalificerade till att erhålla ett individuellt certifikat. Utmärkelsekraven beskrivs i ansökan.

Leos och Lions hjälper tillsammans – Ett tygmärke med logotyperna för leoklubben och lionklubben delas ut till både leoklubben och dess fadderklubb för lyckosamt genomförande av gemensamma projekt och andra slags aktiviteter som stödjer samarbetet mellan Leos och Lions. Utmärkelsekraven beskrivs i ansökan.

Hundraårsjubileets serviceutmärkelse för leoklubb Leoklubbar som deltar i hundraårsjubileets hjälputmaning kan tilldelas hundraårsjubileets serviceutmärkelse för leoklubb. Fadderklubbar kan ladda ner och dela ut detta diplom till kvalificerade leoklubbar.

Leoklubben och fadderklubbens jubileumsmärke – Avdelningen för leoklubbsprogrammet skickar automatiskt ut jubileumstygmärken till leoklubbar och fadderklubbar som har samarbetat i fem år sedan certifieringen. Märke skickas ut vid jubileet och därefter vart femte år.

Tygmärke till fadderklubb– Ett tygmärke delas ut till fadderklubben vid certifiering av en ny leoklubb.

Distrikt och multipeldistrikt

Den 100 %-iga leomultipeldistriktspresidentens utmärkelse – En leomultipeldistriktspresident som uppfyller särskilda krav under sitt ämbetsår kan tilldelas detta certifikat av multipeldistriktets leoklubbsordförande efter godkännande av guvernörsrådsordföranden. Utmärkelsekriterierna omfattar ledarutveckling, nya klubbar eller nya medlemmar, administration samt leoaktiviteter i multipeldistriktet. Certifikat skickas till multipeldistriktets leoklubbordförande i maj.

Den 100 %-iga leodistriktspresidentens utmärkelse – En leodistriktspresident som uppfyller särskilda kriterier under sitt ämbetsår kan tilldelas detta certifikat av distriktets leoklubbsordförande efter godkännande av distriktsguvernören. Utmärkelsekriterierna omfattar ledarutveckling, nya klubbar eller nya medlemmar, administration och leoaktiviteter i distriktet. Certifikat skickas till distriktets leoklubbordförande i maj.

Extensionsutmärkelse för leoklubb – Certifikat delas ut till distriktsguvernörer, distriktens leoordförande och leodistriktspresidenter som uppnår en nettoökning med 3 nya klubbar i sina distrikt och till guvernörsrådsordförande, multipeldistriktets leoordförande och multipeldistrikts leopresidenter som uppnår en nettoökning med minst 5 nya klubbar i sina multipeldistrikt senast den 30 juni. Grattis till alla mottagare av utmärkelser i distrikt och multipeldistrikt!

Topp tio extensionsutmärkelse för leoklubb – En rockslagsnål delas ut till leoklubbsordförande och leodistriktspresidenter i de tio distrikt som har den största nettoökningen av nya leoklubbar under Lions verksamhetsår. Multipeldistriktens leoklubbordförande och leopresidenter som stöttat arbetet för leoklubbar i dessa topp-tio distrikt får också en rockslagsnål. Grattis till aktuella topp tio-distrikt!

Utmärkelse för leoklubbsordförande – Distriktsguvernörer och guvernörsrådsordförande kan dela ut detta certifikat till officiellt utnämnda leoklubbsordförande i distrikt och multipeldistrikt som uppfyller särskilda kriterier. Utmärkelsekriterier omfattar nyklubbildning, ledarutveckling, leoaktiviteter i distrikt/multipeldistrikt, administration och marknadsföring. Certifikat skickas till distriktsguvernörer eller guvernörsrådsordförande varje år.

Leonålar till tjänstemän i distrikt/multipeldistrikt – När formuläret Årlig rapport för leodistrikt och multipeldistrikt (Leo-91) har erhållits kommer avdelningen för leoprogrammet att skicka nålar till presidenter i leodistrikt/multipeldistrikt, vice president, sekreterare, kassör och tidigare president (om han/hon har inrapporterats). Nålar skickas ut till nuvarande leoordförande i distrikt /multipeldistrikt.

Andra utmärkelser

LCIF-utmärkelser – Leoklubbsmedlemmar kan tilldelas andra utmärkelser och annan erkänsla av Lions Clubs International Foundation (LCIF). Dessa omfattar ett uppskattningscertifikat, LCIF-ordförandens certifikat, Melvin Jones Fellowship, tygmärke och klubbplakett. Kontakta LCIF för mer information.

callout section

Hoppa till toppen