Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Leoklubbens rådgivande kommitté

Leoklubbens rådgivande kommitté

Leoklubbprogrammets rådgivande kommitté är ett kommunikationssätt för Leos och Lions att dela med sig av idéer om leoklubbprogrammet med Lions Clubs International.

De representerar leomedlemmar och lionmedlemmar i deras respektive konstitutionella område och är ambassadörer för leoklubbprogrammet. Om du har idéer om leoklubbprogrammet kontaktar du kommittén. 

Leoklubbprogrammets rådgivande kommitté består av två lionmedlemmar och två leomedlemmar från varje konstitutionellt område samt Afrika. Varje verksamhetsår väljs en lionmedlem och en leomedlem från varje område för en ämbetsperiod på två år.

Är du intresserad av att representera leoklubbprogrammets i ditt konstitutionella område? Skicka in en ansökan från Leo eller ansökan från Lion senast den 15 januari för den tvåårsperiod som börjar den 1 juli 2018 och avslutas den 30 juni 2020.

Nuvarande medlemmar i kommittén

Konstitutionellt område I

Lion Cary Green - Indiana, USA

Cary är glad över att kunna använda över 20 års erfarenhet av att utveckla ledare och personliga egenskaper bland unga människor, för att kunna göra positiv skillnad för leoklubbprogrammet. Skicka e-post till Cary

(Alpha) Leo Elise Kratzer - Kalifornien, USA

Elise är grundare av och president i sin leoklubb och hon var med och bildade leodistrikt 4-C4 där hon även är vice president. Hon vill dela med sig av sin passion för hjälpinsatser och ledarskap. Skicka e-post till Elise

Lion David Verducci - New Jersey, USA

David har hjälpt till att bilda fyra blomstrande leoklubbar tillsammans med sin lionklubb och nu är han multipeldistriktets leoordförande i MD-16 med mer än 60 leoklubbar. Han har upplevt den förmåga unga människor har och hur de kan påverka samhället och han är glad över att kunna dela med sig av sin erfarenhet. Skicka e-post till David

(Alpha) Leo Alexander Wheeler - Kentucky, USA

Alexander vet att han som leomedlem har fått superkrafter att kunna påverka genom hjälpinsatser. Som kommittémedlem är han glad över att kunna göra skillnad både lokalt och globalt. Skicka e-post till Alexander

Konstitutionellt område II

Lion Glynnis Boulle - BC, Kanada

Glynnis har varit med i leoklubbprogrammet i 6 år. Som medlem i den rådgivande kommittén ser hon fram emot att göra positiv skillnad som hjälper alla Leos att uppnå sina mål. Skicka e-post till Glynnis

(Alpha) Leo Giulia Espiritu - BC, Kanada

Giulia gläds mycket av att vara leomedlem och samtidigt påverka samhället på ett positivt sätt. Hon ser fram emot att fortsätta sin personliga utveckling och utöka sitt nätverk när hon är medlem i den rådgivande kommittén. Skicka e-post till Giulia

Lion Michael Johnson - NL, Kanada

Michael har varit leorådgivare i mer än 12 år efter det att han bildade sin leoklubb tillsammans med sin lionklubb år 2006. Han är glad över att kunna samarbeta med andra från hela världen och att tillföra nya idéer. Skicka e-post till Michael

Konstitutionellt område III

Lion Andrea Gabriela Molina - Guatemala

Andrea är tidigare leomedlem. Hon har varit leodistriktspresident och har hjälpt till att bilda sex stycken leoklubbar. Andrea ser fram emot att samarbeta med Leos och Lions, för att stödja leoklubbprogrammet. Skicka e-post till Andrea

(Omega) Leo Juan Manuel “Pollo” Caceres - Uruguay

Juan har varit involverad i leoklubbprogrammet sedan år 2008. Han hoppas kunna fortsätta bidra till positiv utveckling bland ungdomar och lägga grunden till att leoklubbar kan ge möjligheter till personlig utveckling. Skicka e-post till Juan

Lion Nolo Juan Manuel Hernandez Lanfranchi – Argentina

Juan Manuel är tidigare leomedlem och har blivit lionmedlem och han är glad över att kunna dela med sig av sina 10 år som leomedlem samt hjälpa till att utöka utbildning, så att leomedlemmarna kan stärkas att bli framtidens ledare. Skicka e-post till Juan Manuel

(Omega) Leo Hernan Vergara Mogoruza - Panama

Hernan har varit leomedlem i över nio år och han har innehaft ledarposter både på klubbnivå som president, vice president, kassör och sekreterare samt på distriktsnivå som leodistriktspresident. Han ser fram emot att kunna vara kontaktperson och representant för Leos i Latinamerika och Karibiska havet. Skicka e-post till Hernan

Konstitutionellt område IV

Lion Stephane Miquel - Frankrike

Stephane anser att Leos är engagerade frivilliga. Han har varit leomedlem i sju år och han har arbetat hårt för att skapa starka relationer mellan Leos och Lions. Han ser fram emot att fortsätta sitt stöd av leoklubbprogrammet, stödja Leos storskaliga projekt och välkomna nya medlemmar till organisationen. Skicka e-post till Stephane

(Omega) Leo Andrej Marsic - Slovenien

Andrej beskriver leoklubbprogrammet som ”ojämförbart med något annat...det har format mig till den person jag är i dag.” Han ser fram emot att dela med sig av sina erfarenheter av leorörelsen i Europa och att lära sig mer av andra Leos från olika delar av världen. Skicka e-post till Andrej 

Lion Pieter Haex – Nederländerna

Pieter har varit leomedlem och är nu lionmedlem och han ser sig som expert på leoevenemang, då han har deltagit i många leoseminarier och fem Europaforum samt planerade det forum som genomfördes år 2017. Som medlem i kommittén är han glad över att kunna samarbeta med likasinnade och att stärka leoprogrammet. Skicka e-post till Pieter

 (Omega) Leo Madalina Vlasie - Rumänien

Madalina anser att leoklubbprogrammet har spelat en stor roll i sin personliga utveckling och i sin ledarutveckling. Hon är nu leoklubbpresident och leder 60 medlemmar när de genomför projekt som gör skillnad i samhället. Hon är glad över att kunna stärka leoklubbprogrammet och att kunna nå ut till fler unga människor. Skicka e-post till Madalina 

Konstitutionellt område V

Lion See Yow Foo - Malaysia

See Yow Foo har 10 års erfarenhet av leoklubbprogrammet. Han ser fram emot av att dela med sig av sina erfarenheter med övriga medlemmar i kommittén. Skicka e-post till See Yow Foo

(Omega) Leo Cheng Yung “Bobby” Wong - Singapore

"Bobby" har varit leomedlem i mer än 10 år. Han hoppas kunna skapa djupare kontakter mellan leomedlemmar runtom i världen och även att fokusera på utveckling av sina ledaregenskaper. Skicka e-post till Bobby

Lion Sashekala Pathmanthan - Malaysia

Sashekala har mer än 14 års erfarenhet som leorådgivare samt som leoordförande i distriktet och i multipeldistriktet. Hon är mest glad över att kunna skapa positiva och engagerande aktiviteter som stärker medlemmarna och genererar mer framåttänkande ledare. Skicka e-post till Sashekala

Konstitutionellt område VI

Lion Praveen Agarwal - Indien

Praveen var leomedlem i början av 1990-talet. Han fortsätter stödja programmet som distriktets leoordförande. Han ser fram emot att engagera både Leos och Lions som medlem i den rådgivande kommittén. Skicka e-post till Praveen

(Omega) Leo Viluckshi Ravindran - Sri Lanka

Viluckshi tackar leoklubbprogrammet för att hon har blivit en framgångsrik ledare och att det fortsätter att utveckla hennes potential att göra världen till en bättre plats. Hon har varit leomedlem i 14 år. Hon är glad över att få representera sitt område och att kunna stärka leoklubbarna. Skicka e-post till Viluckshi

(Omega) Leo Rajitha Abeygunasekara - Sri Lanka

Rajitha anser att det allra mest värdefulla han har lärt sig som leomedlem är ledarskap. Han är mycket glad över att få bidra till programmet även utanför sitt land och att engagera leomedlemmar från många olika kulturer. Skicka e-post till Rajitha

Lion Aftab Ahmed Jadraan - Pakistan

Aftab har varit leorådgivare för två leoklubbar och distriktets leoordförande sedan år 2014. Han är glad över att kunna främja programmet i ISAAME och i resten av det konstitutionella området. Skicka e-post till Aftab

(Omega) Leo Roshan Barnwal - Nepal

Roshan jämför sina upplevelser som leomedlem med att vara i skolan, för varje projekt och utmaning lär honom något nytt. Han är glad över att få vara ambassadör för leoklubbprogrammet samt att kunna skapa ömsesidig förståelse bland leomedlemmar i världen. Skicka e-post till Roshan

Konstitutionellt område VII

Lion Des Sawyer - Australien

Des har varit leoklubbrådgivare i 10 år. Han har erfarenhet av både Alpha och Omega leoklubbar. Han är stolt över att vara med i kommittén med andra som är engagerade i leoklubbprogrammet. Skicka e-post till Des

(Alpha) Leo Saskia Lane - Nya Zeeland

Saskia är charterpresident i sin leoklubb. Hon hoppas kunna hjälpa andra unga människor att starta nya leoklubbar och uppleva tillfredsställelsen att vara en del av en grupp som är engagerad i samhället. Skicka e-post till Saskia

Lion Peter Thomson - Australien

Peter har varit leorådgivare i åtta år för en leoklubb baserad på universitetet och just nu är han distriktets leoordförande i distrikt 201-V5. Som medlem i kommittén är han glad över att kunna stärka lionklubbarna att vara fadder för leoklubbar och att kunna se den påverkan unga människor har i samhället, lokalt, nationellt och internationellt. Skicka e-post till Peter

(Omega) Leo Emily Conn - Australien

Emily tackar leoklubbprogrammet för att hennes liv har blivit bättre och för alla goda minnen. Hon har tagit sig an uppgifter i klubben, distriktet och multipeldistriktet och just nu är hon leoklubbpresident. Hon är glad över att kunna främja och förbättra leoklubbprogrammet både lokalt och internationellt. Skicka e-post till Emily

Afrika

Lion Shehzan Luhar - Kenya

Shehzan var leomedlem i sju år innan han blev lionmedlem. Han hoppas kunna dela med sig av sina erfarenheter med andra Leos och Lions samt att uppmuntra Leos i sina insatser. Skicka e-post till Shehzan

(Omega) Leo Shahenda Refaat - Egypten

Shahenda säger att hennes liv förändrades helt efter att ha blivit medlem i sin leoklubb. Hon ser fram emot att träffa fler leomedlemmar och att dela med sig av sina nio år med leoklubbar. Skicka e-post till Shahenda

Lion Rafanomezantsoa Faby Harimbolamena - Madagaskar

Faby var chartermedlem i sin leoklubb i Madagaskar och tio år senare blev han lionmedlem. Som medlem i kommittén är han glad över att kunna visa hur unga människor kan delta i hjälpinsatser på ett innovativt sätt och därmed nå ut till fler samt kunna tillfredsställa fler behov. Skicka e-post till Faby

(Omega) Leo Tanyaradzwa Nzvengende - Zimbabwe

Tanya gick med i leoklubbprogrammet när hon var 14 år och anser att det har skapat grunder för hennes ledarutveckling. Tack vare samarbete med både Lions och Leos från olika socioekonomisk och kulturell bakgrund har hon kunnat anpassa sina ledaregenskaper och kan ta sig an alla situationer på ett effektivt sätt. Hon är mycket glad över att få samarbeta med leomedlemmar från Afrika och att kunna tänka ut nya strategier för att få leoklubbprogrammet att växa. Skicka e-post till Tanya

callout section

Hoppa till toppen