Gör dig redo för vår nya webbplats!

Återupptäck lionsclubs.org. En helt ny design och verktyg som är enkla att använda, skapade för att förbättra våra globala hjälpinsatser.
Lanseras globalt i slutet av oktober 2018

Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Leoklubbsledare

Leoklubbsledare

Framgångarna för varje leoklubb är beroende av engagemanget bland dess ledare. Genom att acceptera en tjänstemannapost får ungdomar möjlighet att utveckla ledarkvaliteter och -färdigheter. Leoklubbstjänstemän leder klubbens insatser för medlemsutveckling och planerar serviceaktiviteter.

Leoledare ska uppvisa integritet, ha förmåga att kommunicera och inspirera, vara lyhörda för enskilda behov och intressen bland klubbens medlemmar.

Leoklubbstjänstemäns roller

Leoklubbspresidenter leder klubb- och styrelsemöten, ger råd till andra klubbtjänstemän om deras ansvarsområden och utvecklar klubbens medlemmar till ett framgångsrikt team. 

Leoklubbarnas vicepresidenter bistår presidenten och tar på sig presidentens uppgifter om han eller hon inte kan slutföra ämbetsperioden.

Leoklubbarnas sekreterare för register över tjänstemän, kommittétillsättningar, medlemmar, närvaro och serviceaktiviteter samt uppdaterar klubbinformation, medlemsregister och serviceaktivitetsrapporter i MyLCI.

Leoklubbarnas kassörer tar emot och sätter in alla klubbens pengar, betalar ut klubbmedel efter godkännande av leoklubbens styrelse samt sammanställer en månatlig ekonomisk rapport till leoklubbens styrelse.

Leoklubbarnas styrelse består av leoklubbens president, vicepresident, sekreterare, kassör och tre valda leomedlemmar. Denna grupp genomför också klubbens affärer samt godkänner alla klubbens utgifter.

Leoklubbsrådgivare

Framgångarna för en leoklubb är beroende av positivt engagemang bland lionmedlemmarna. Leoklubbsrådgivare är mentorer, pådrivare, rådgivare och förebilder.

Lär dig mer om att tjäna som leorådgivare.

callout section

Hoppa till toppen