Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Leodistrikts- och multipeldistriktsordförande

Leodistrikts- och multipeldistriktsordförande

Leoordföranden bidrar till framgångarna i distriktet genom fortlöpande marknadsföring av samt utveckling och stöd till leoklubbarna.

Leoklubbsordförande tillsätts på distrikts- och multipeldistriktsnivå och uppmuntrar leomedlemmar och leorådgivare att bidra med ny energi, inspirerar med fräscha serviceidéer och vidareutvecklar leoklubbsprogrammet.

Att bilda nya leoklubbar

Leoklubbar som bildas från och med nu och fram till juni 2018 kommer att erhålla ett unikt organisationscertifikat och hundraårsjubileets leoklubbscertifikat för nya klubbar, som en del av Lions hundraårsfirande. Uppmuntra lionklubbar att starta nya leoklubbar och främja utvecklingen av ledare för vår organisations nästa sekel med service.

Stödja befintliga leoklubbar

Distriktets och multipeldistriktets leoordförande kan nu gå in på MyLCI och visa information om alla leoklubbar i sina distrikt, och de kan:

  • Se till att alla sponsrande lionklubbar rapporterar en leorådgivare för innevarande verksamhetsår,
  • Hittar en ny sponsor för leoklubbar med inaktiva sponsrande lionklubbar, och
  • Fortsätta att uppmuntra leoklubbarna att rapportera medlemmar och serviceaktiviteter på MyLCI.

För mer instruktioner om hur man navigerar på MyLCI och visa leoklubbsinformation, se Vanliga frågor.

Anordna ledarutbildningar

Vårt program för utbildning och information till leorådgivare är en resurs utformad för att ge leorådgivarna bättre förståelse för leoklubbsprogrammet och deras roll som rådgivare. Använd denna resurs för att genomföra kurser för leorådgivare i ditt område och främja den som värdefullt referensmaterial bland de lionmedlemmar som är involverade i leoklubbsprogrammet.

Vårt Leo ledarskapsanslagsprogram tillhandahåller finansiella medel för evenemang som fokuserar på att utveckla leomedlemmarnas ledarfärdigheter. Ladda hem anslagsansökan och riktlinjerna för att lära dig mer om att anordna och stå värd för leo- ledarskapsevenemang.

Inrapportera ditt leodistrikt/multipeldistrikt

Liondistrikt med sex eller fler leoklubbar kan bilda ett leodistrikt efter godkännande av distriktsguvernören. Lionmultipeldistrikt med tio eller fler leoklubbar kan bilda ett leomultipeldistrikt efter godkännande av guvernörsrådet. Antalet leomedlemmar i multipeldistriktet måste överstiga 100.

För att officiellt etablera ett leodistrikt eller multipeldistrikt måste leoordförande rapportera leodistrikts- och leomultipeldistriktstjänstemän varje år. För hjälp att rapportera ett leodistrikt eller multipeldistrikt via MyLCI, titta på den här korta instruktionen online.

Om ni inte använder MyLCI, skicka in Årlig rapport för leodistrikt och leomultipeldistrikt (Leo-91) 

callout section

Hoppa till toppen