Gör dig redo för vår nya webbplats!

Återupptäck lionsclubs.org. En helt ny design och verktyg som är enkla att använda, skapade för att förbättra våra globala hjälpinsatser.
Lanseras globalt i slutet av oktober 2018

Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Möjligheter för leoledare

Möjligheter för leoledare

Leoklubbens ledare

Framgångarna för varje leoklubb är beroende av engagemanget bland dess ledare.

Mer information om leoklubbens ledare.

Leodistrikt/leomultipeldistrikt

Leodistrikt och leomultipeldistrikt ger leomedlemmar möjlighet att ytterligare utveckla sina ledarfärdigheter. Bilda ett leodistrikt eller leomultipeldistrikt i ert område.

Mer information om leodistrikt och multipeldistrikt.

Anslagsprogram för leoledarskap

Programmet för anslag till leoledare ger finansiellt stöd till ett Lions multipeldistrikt, distrikt eller enkeldistrikt som är intresserat av att anordna en leoledarkonferens.

Mer information om anslag till leoledare.

Leos rådgivande kommitté

Leoklubbsprogrammets rådgivande kommitté är ett kommunikationssätt för leo- och lionmedlemmar att dela med sig av idéer om leoklubbsprogrammet med Lions Clubs International.

Mer information om leos rådgivande kommitté

callout section

Hoppa till toppen