Gör dig redo för vår nya webbplats!

Återupptäck lionsclubs.org. En helt ny design och verktyg som är enkla att använda, skapade för att förbättra våra globala hjälpinsatser.
Lanseras globalt i slutet av oktober 2018

Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Leoprojekt och reklam

Leoprojekt och reklam

Leoklubbar gör sina lokala samhällen till en bättre plats att bo genom ett stort antal olika samhällsserviceprojekt. Följande steg vägleder leoklubbar och hjälper unga ledare göra viktiga insatser på sina hemorter.

Planera serviceaktiviteter

 • Identifiera ett samhällsbehov: Använd Bedömning av samhällsbehov för att bestämma ert nästa projekt och bedöma vilka tjänster som behövs på hemorten.
 • Kontakta andra samhällsorganisationer: Lyckade projekt innebär ofta samarbete med andra partner. Kontakta andra organisationer och efterfråga samarbete för att öka insatsen. 
 • Beräkna kostnader: Bedöm vilka resurser er klubb har i form av pengar och medlemmar. Fundera även vid behov över att anordna ett gemensamt projekt med en annan leoklubb eller med sponsorklubben. 
 • Fastställ en tidsplan och mätbara mål: Bestäm projektets mål - vad ni hoppas uppnå och när ni hoppas uppnå det. 
 • Sammanställ en handlingsplan: Ta fram en strategi för att uppnå projektets mål. Skissa på uppgifter och ansvarsområden för att säkra ett lyckat projekt.
 • Marknadsför projektet: Informera media om projektet. Skicka förhandsinformation om aktiviteten till lokala tidningar, radio- och TV-stationer. 

Genomföra serviceaktiviteter

 • Följ upp framstegen: Fokusera på uppgiften och övervaka framstegen mot målen. Ställ frågor för att få veta vad som fungerar och vad som inte fungerar.
 • Ändra tidsplaner, ansvarsområden och mål: Justera uppgifter och logistik för bättre måluppfyllelse, tidsplaner och behoven på hemorten.
 • Motivera klubbmedlemmarna: Uppmuntra till deltagande och inspirera till handling.

Slutföra serviceaktiviteter

 • Utvärdera effekten: Ställ frågor för att utvärdera insatsen och hur effektivt projektet varit. Lär av framgångar och problem för att förbättra framtida serviceaktiviteter.
 • Ge erkännande och belöna deltagarna: Tacka för alla deltagares insatser, tacka partnerorganisationer och fira framgångarna.

Rapportera leoserviceaktiviteter via MyLCI

I regioner som använder MyLCI kan leoklubbarna inrapportera serviceaktiviteter online för att berätta om era resultat och ladda upp foton. Våra Vanliga frågor innehåller värdefulla skärmdumpar och stegvisa instruktioner för rapportering av serviceaktiviteter. Observera att Lions Clubs International inte längre kan ta emot serviceaktivitetsrapporter via e-post.

Fokus på barn

Varje dag saknar miljoner barn runtom i världen barndomsglädjen. Istället för att leka med leksaker måste de utstå fattigdom, undernäring, sjukdom, konflikter och föräldralöshet.

Det är därför som leomedlemmar deltar i Fokus på barn, det internationella serviceprojektet för leoklubbar. Med projekt för Fokus på barn berikar leomedlemmar livet för barn genom att:

 • Undanröja hungersnöd,
 • Uppfylla behov bland barn i flyktingläger
 • Främja program för läskunnighet och utbildning,
 • Ge tröst och stöd till barn på sjukhus,
 • Samla in medel till vaccinationsprogram.

Leoklubbar som planerar och genomför projekt för Fokus på barn är kvalificerade att få tygmärket för Fokus på barn.

callout section

Hoppa till toppen