Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Leo/Lion gemensamma projekt

Leo/Lion gemensamma projekt

Genom leoklubbsprogrammet hjälper lionmedlemmar till att uppfostra nästa generation ledare. Med möjligheter att lära av varandra kan leo- och lionmedlemmar åstadkomma fantastiska saker och bygga upp kapaciteten för att ge ännu mer hjälp. 

Leos och Lions tjänar tillsammans

Intresserad av att ytterligare bygga upp relationer mellan lion- och leomedlemmar? Överväg att planera och genomföra ett gemensamt serviceprojekt. Genom att tjäna tillsammans får leo- och lionmedlemmar fördelar på många sätt medan de gör värdefulla insatser.  

  • Genom att engagera leomedlemmar får lionmedlemmarna fräscha, innovativa idéer och ny energi för aktiviteter.
  • Leomedlemmar ges ett livslångt engagemang att hjälpa och lära sig av lionmedlemmarnas erfarenheter och ledarskap.
  • Genom samarbete blir man fler som kan ge bättre service och fler insatser på hemorten.

Klubbar som samarbetar framgångsrikt med varandra kan ansöka om tygmärket Leo/Lion tjänar tillsammans.

Dessutom kan leoklubbar som deltar i Hundraårsjubileets hjälputmaning få ett Hundraårsjubileets servicediplom för leoklubbar. Sponsrande lionklubbar kan ladda ner och dela ut detta diplom till förtjänta leoklubbar.

callout section

Kampanj inom Hundraårsjubileets hjälputmaning för att engagera ungdomar

Planera ett projekt för att Engagera ungdomar under augusti månad, eller när som helst under året, och rapportera er aktivitet via MyLCI som en del av vårt mål för #LIONS100 Hundraårsjubileets hjälputmaning att tjäna 100 miljoner människor till år 2017!
Hoppa till toppen