Gör dig redo för vår nya webbplats!

Återupptäck lionsclubs.org. En helt ny design och verktyg som är enkla att använda, skapade för att förbättra våra globala hjälpinsatser.
Lanseras globalt i slutet av oktober 2018

Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Associerade medlemmar

Associerade medlemmar

Associerade medlemmar är klubbmedlemmar som har primärt medlemskap i en klubb men har en relation med en klubb på en annan ort.  Associerade medlemmar bor ofta på två orter eller bor på en ort och arbetar på en annan.

Vanliga frågor

Varför skulle jag vilja bli en associerad medlem?

En associerad medlem kan delta i flera lionklubbar.

Hur blev jag associerad medlem utan att be om det?

Det blir vanligtvis så när en medlem går över från en klubb till en annan via MyLCI innan han/hon tagits bort från sin tidigare klubb.  För att se till att den tidigare klubben kan hålla kontakt med den överförda medlemmen skapas en uppgift om associerad medlem automatiskt.

Betalar en associerad medlem klubbavgifter?

En associerad medlem betalar avgift till klubben för sitt primära medlemskap.

Hur lägger man till eller tar bort en associerad medlem?

En associerad medlem kan bara läggas till eller tas bort av personal på huvudkontoret.  Kontakta MemberServiceCenter@lionsclubs.org för att lägga till eller ta bort en associerad medlem.

Vem kan svara på frågor om associerat medlemskap i en klubb?

Kontakta Member Service Center på 630 203 3830 eller via e-post MemberServiceCenter@lionsclubs.org för svar på frågor om associerat medlemskap.

Utdrag ur LCI:s styrelsepolicy angående associerad medlem

ASSOCIERAD MEDLEM: En medlem som har sitt huvudmedlemskap i en annan lionklubb, men som bor eller arbetar i denna klubbs verksamhetsområde. Denna status kan erbjudas av klubbstyrelsen och skall granskas varje år. Klubben skall inte inrapportera associerad medlem på sin månatliga medlemsrapport.

En associerad medlem har rösträtt vid klubbmöten där han/hon är närvarande, men kan inte representera klubben som delegat vid distriktsmöte (enkel-, del-, tillfälligt och/eller multipel-) eller internationell kongress. Han/hon kan inte inneha klubb-, distrikts-, multipeldistrikts- eller internationella befattningar eller kommittéuppdrag genom klubben på distrikts-, multipeldistrikts- eller internationell nivå. Associerad medlem skall inte betala internationell- eller distriktsavgift (enkel-, del-, tillfälligt- och/eller multipel-), men inget hindrar att klubben fastställer att den associerade medlemmen skall betala medlemsavgift som den finner skälig. Denna medlemskategori skall inte inkluderas i klubbens uträkning av delegater.

callout section

Hoppa till toppen