Lions Clubs Internationals medlemscenter   Lions onlineradio   |   Videor Videor
Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Utmärkelse för samhälls- och kulturaktiviteter

Utmärkelse för samhälls- och kulturaktiviteter

Denna årliga utmärkelse uppmärksammar den klubb i distriktet, som har varit mest framgångsrik vid genomförandet av kultur- och samhällsaktiviteter.

Valbarhet och urval

Alla klubbar i ett distrikt kan delta. Distriktsguvernören ska varje år på Lions Clubs Internationals vägnar överlämna utmärkelsen till en av distriktets klubbar, Mottagande klubb ska utses av distriktsguvernören i samråd med distriktsordföranden för kultur- och samhällsaktiviteter och, om så bedöms lämpligt, andra lionmedlemmar som utsetts av distriktsguvernören till en urvalspanel.

Utmärkelse

En lämplig utmärkelse ska varje år tilldelas distriktsguvernörerna för utdelning till den lionklubb i distriktet som under året varit mest framstående att genomföra kultur- och samhällsaktiviteter.

Kriterier

Vid urval av klubbarnas kultur- och samhällsaktiviteter bör följande kriterier ligga till grund:

  • Service till andra: En lionklubbs kultur- och samhällsaktiviteter ska utvecklas, anordnas och genomföras så att de främjar människor vad gäller kunskap, attityder, värderingar, förmågor eller ömsesidig förståelse och samarbete.
  • Engagemang: En lionklubbs kultur- och samhällsaktiviteter ska utvecklas, organiseras och implementeras så att de uppfyller Lions tredje syfte,  Att genom aktiva insatser på olika områden bidra till samhällets sociala och moraliska välfärd.
  • Originalitet: Denna punkt utmanar klubbarna att genomföra nya och spännande aktiviteter som drar till sig allmänhetens uppmärksamhet och motiverar medlemmarna att medverka.
  • Resultat: En lionklubbs kultur- och samhällsaktiviteter ska utvecklas och anordnas för att ge ökad livskvalitet på ett mätbart sätt.
  • Public Relations: Denna punkt utmanar klubbarna att profilera sig genom att offentliggöra sina aktiviteter genom nyhetsmedia och andra kanaler.    

För information om de mer än 250 utmärkelser och erkännanden för lionmedlemmar, lionesser, leomedlemmar och icke-medlemmar, besök vår sida för publikationer.

callout section

Hoppa till toppen