Lions Clubs Internationals medlemscenter   Lions onlineradio   |   Videor Videor
Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Excellensutmärkelser

Excellensutmärkelser

HundraårsjubileetsKlubbar och distrikt som utfört utmärkta insatser inom områdena hjälpinsatser, medlemstillväxt, kommunikation och ledning av verksamheter kan vara kvalificerade till de prestigefyllda excellensutmärkelserna. Använd de kvalifikationer som nämns i klubb- eller distriktsansökan som vägledning till excellens.

  • Klubbens excellensutmärkelse: Klubben får ett fint tygmärke till klubbstandaret och klubbpresidenten får en vacker excellensnål som tack för ett utmärkt ledarskap.
  • Distriktsguvernörsteamets excellensutmärkelse: Medlemmarna i distriktsguvernörens team kvalificerar sig till utmärkelsen när distriktet uppnår utmärkta resultat i kategorierna ovan. Kvalificerade zon- och regionordförande erhåller var sin vacker rockslagsnål och distriktsguvernören, första vice distriktsguvernör och andra vice distriktsguvernör erhåller var sin prestigefull medalj som erkännande för deras ledarskap och hängivenhet.

För att kunna tilldelas en excellensutmärkelse måste klubbar och distriktens team fylla i en ansökan och skicka in formuläret till English Language Department på internationella huvudkontoret via post eller faxa den till 630 706 9130 så att det är framme senast 31 augusti.

För mer information kontaktar du Englishlanguagen@lionsclubs.org.

Gör det till klubbens/distriktets tradition att erhålla en excellensutmärkelse varje år!

callout section

Hoppa till toppen