Lions Clubs Internationals medlemscenter   Lions onlineradio   |   Videor Videor
Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Globala medlemsteamets utmärkelser och erkännande

Globala medlemsteamets utmärkelser och erkännande

Utmärkelseprogram för GMT distriktskoordinator:

Distriktskoordinatorer kommer att tilldelas erkännande när de uppnår en av följande nivåer vid slutet av verksamhetsåret (enligt juni månads Cumulative-rapport):

  • Medlemstillväxt på 1 % + en ny klubb = Silverutmärkelse
  • Medlemstillväxt på 2 % + två nya klubbar = Guldutmärkelse
  • Medlemstillväxt på 3 % + tre nya klubbar = Diamantutmärkelse

Årets GMT-koordinator:

Baserat på juni månads Cumulative-rapport kommer LCI fastställa vilken distriktskoordinator och multipeldistriktskoordinator som har uppnått högst ökning av antalet medlemmar.

En multipeldistriktskoordinator och en distriktskoordinator från varje konstitutionellt område kommer att utnämnas till ”Årets GMT”.  Beroende på hur kongresserna ligger kan ledare få erkännande under den internationella kongressen. 

Medlemsmål som uppnås:

GMT-medlemmar får ett erkännande med exklusiva diplom undertecknade av internationella presidenten och GMT:s internationella kontaktperson, tillsammans med ett gratulationsbrev när medlemsmålen för verksamhetsåret uppnåtts. 

Ytterligare utmärkelsekrav anges nedan.

Konstitutionella områdesledare

Konstitutionella områdets medlemsmål som fastställdes för verksamhetsåret per 30 juni.

Områdesledare/rådgivare i speciella områden

Områdets medlemsmål som fastställdes för verksamhetsåret per 30 juni.

MD:s GMT-team

MD:s medlemsmål som fastställdes för verksamhetsåret per 30 juni.

Distriktets GMT

Distriktets medlemsmål som fastställdes för verksamhetsåret per 30 juni.

callout section

Hoppa till toppen