Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Utmärkelser

Utmärkelser

Lions Clubs International erbjuder olika program för utmärkelser som erkännande till medlemmar, klubbar och distrikt som är framgångsrika.

  • Chevronutmärkelser: Ger lionmedlemmarna erkännande för antal medlemsår, med början vid 10 år och sedan var femte år upp till 75 år.
  • Excellensutmärkelser: Klubbar och distrikt som utfört utmärkta insatser inom områdena hjälpinsatser, medlemstillväxt, kommunikation och ledning av verksamheter kan vara kvalificerade till de prestigefyllda excellensutmärkelserna.
  • Extensionutmärkelser: Ger erkännande och hedrar medlemmar och klubbar för prestationer och engagemang att starta en ny klubb.
  • Nyckelutmärkelser: Ger ett erkännande till enskilda medlemmar som bjuder in nya medlemmar.
  • Framtidspromenad: Tygmärkesutmärkelse: Lions Clubs International ger ett erkännande till en lionklubb med en gratis Framstegspromenadens tygmärkesutmärkelse om klubben har uppfyllt de särskilda kriterier för Framstegspromenad som krävs. Lions för diabetesinformation

callout section

LCIF:s program för erkännande

Som uppskattning för att lionmedlemmarna möjliggör LCIF:s framgångar har vi ett antal erkännandeprogram. Erkännanden varierar beroende på stödets nivå, och kan ges till personer, klubbar, distrikt och företag. De kan inkludera nålar, plaketter, tackkort och andra former av uppskattning. Erkännande för lionmedlemmarnas vänlighet är ett anspråkslöst sätt för LCIF att säga ett stort tack.

Mer information om LCIF:s program för erkännande.

Hoppa till toppen