Lions Clubs Internationals medlemscenter   Lions onlineradio   |   Videor Videor
Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Utmärkelser för internationella relationer

Utmärkelser för internationella relationer

Guvernörsrådsordförande och distriktsguvernörer får varje år certifikat att dela ut till ordförande för internationella relationer för deras arbete med att främja detta slags aktiviteter för Lions efter fullgörande av ett framgångsrikt år.

Utmärkelser tillgängliga på begäran från distriktsguvernören

Utmärkelsecertifikat för Lions internationella relationer

Den här utmärkelsen kan fås på begäran från distriktsguvernörerna för utdelning till en lionmedlem i distriktet som uppvisat de främsta internationella relationerna inom ett eller flera av följande kvalificerande områden:

  • Framstående LCIF-aktiviteter 

  • FN-projekt och insatser

  • Initiativ för att främja fred och samverkan bland människor i olika länder och kulturer

  • Ledarskap inom internationella assistansprojekt

  • Andra framstående insatser inom internationella relationer

Utmärkelsen internationell förståelse och samarbete (tygmärke för framstående klubb).

Tygmärket för framstående klubb kan begäras från distriktsguvernören för utdelning till den klubb som gjort en lysande insats i aktiviteter för internationell förståelse och samarbete. Distriktsguvernören kan be om råd från IR-ordföranden beträffande val av mottagare.

Tillgängliga utmärkelser för klubbar

  • Internationell vänklubbsverksamhet: Efter rapport om en första vänskapsklubb under budgetåret till Lions Clubs International får klubbar ett vänklubbsmärke. Klubbarna får inga fler utmärkelser eller erkänsla för denna vänklubbrelation. Om klubben startar ännu en internationell vänklubbsrelation ett senare år kan klubben ansöka om ett märke till för den andra relationen. Oavsett antalet vänklubbsrelationer under ett budgetår kan en klubb bara få en utmärkelse. Klubbar rekommenderas att begränsa antalet vänklubbssamarbeten för att kunna utveckla dessa bättre.
  • Lions/UNICEF:s skollådeutmärkelse: Lionklubbar som donerar USD 500 till LCIF för UNICEF:s skollådeprogram får Lions/UNICEF skollådeutmärkelse i form av ett tygmärke.

callout section

Hoppa till toppen