Lions Clubs Internationals medlemscenter   Lions onlineradio   |   Videor Videor
Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Zon- och regionutmärkelser

Zon- och regionutmärkelser

Kriterier för presidentens utmärkelse till zon- och regionordförande

Som zon- eller regionordförande har du en viktig roll och en fantastisk möjlighet att hjälpa klubbarna i ditt område att förbättra sina hjälpinsatser, öka antalet medlemmar och uppnå sina mål. Presidentens utmärkelse till zon- och regionordförande utvecklades för att stödja dina insatser!

Utmärkelsen är mer än erkänsla för din insats... den är gjord för att hjälpa alla att nå framgång.

Genom att följa stegen som anges i utmärkelsekriterierna kommer du att lära dig mer om de program som finns, hjälpa klubbarna att nå sina mål och delta i aktiviteter som kommer att förbättra dina färdigheter som lionledare.  

Planering är allt!

Kraven har schemalagts på ett sätt som optimerar de resurser som nämns. Börja planera tidigt och uppnå kraven som föreslås under året så att varje dag räknas!

För att kvalificera

För att kvalificera måste regionordföranden inrapporteras via MyLCI eller via ansökan till Lions Clubs International. Se ansökan för mer information.

LADDA HEM ANSÖKAN OM UTMÄRKELSE TILL ZONORDFÖRANDE

LADDA HEM ANSÖKAN OM UTMÄRKELSE TILL REGIONORDFÖRANDE

För fler idéer och information, kontakta English Language Department.

Verksamhetsåret 2016 - 2017
Zonutmärkelser
Regionutmärkelser

callout section

Hoppa till toppen