Lions Clubs Internationals medlemscenter   Lions onlineradio   |   Videor Videor
Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Globala medlemsteamets specialister

Globala medlemsteamets specialister

GMT-koordinatorer för multipeldistrikt och distrikt utvecklar två team med lionmedlemmar som blir Team för medlemstillväxt och bildande av nya klubbar och Team för klubbframgångar baserat på identifierade behov.

Dessa två team utses på tre år.  Multipeldistriktsteamen tillsätts av guvernörsrådet i samråd med GMT:s multipeldistriktskoordinator och GMT:s områdesledare. Distriktsteamen tillsätts av DG-teamet i samråd med GMT:S multipeldistriktskoordinator och GMT:s distriktskoordinator.

Teamet för medlemstillväxt och nyklubbildning

Ansvarsområden:

• Identifierar möjligheter att bygga nya klubbar.

• Uppmuntrar till kontakt med nya medlemmar.

 

Exempel på specialister i teamet för medlemstillväxt och nyklubbildning:

Specialist för högskoleklubbar

Specialist för nyklubbildning

Specialist för familje- och kvinnligt medlemskap 

Specialist för klubbar med specialintresse

Specialist för unga vuxna medlemmar


Teamet för klubbframgångar

Ansvarsområden:

• Fokuserar på att engagera lionmedlemmar i samhällsserviceprojekt och identifierar nya servicemöjligheter,

• Främjar nöjda medlemmar.

• Främjar väl fungerande klubbar som behåller och engagerar medlemmar, samt hjälper till att återuppbygga klubbar med problem.

Exempel på specialister i teamet för klubbframgångar:

• Samhällsservicespecialist,

• Medlems-/nöjda medlemmar-specialist,

• Mentorspecialist,

• Publikationsspecialist,

• Återuppbyggnadsspecialist,

• Servicerapporteringsspecialist,

• Teknikspecialist.

callout section

Hoppa till toppen