Lions Clubs Internationals medlemscenter   Lions onlineradio   |   Videor Videor
Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

GMT-integration

GMT-integration

Guvernörsrådsordförande

En guvernörsrådsordförande i multipeldistrikt ska leda multipeldistriktets administration.

Den här posten ingår i multipeldistriktets GMT och guvernörsrådsordförande ska stödja MD-koordinatorerna i deras viktiga funktioner.

Distriktsguvernörens team   

En distriktsguvernör är distriktets högsta administrativa chef och leder distriktsguvernörens team.

Första vice distriktsguvernör hjälper distriktsguvernören med medlemsutveckling, nyklubbildning och marknadsföring av distriktets evenemang.

Andra vice distriktsguvernör hjälper distriktsguvernören med medlemsretention och att öka kunskaperna bland distriktets medlemmar om organisationens olika program.

Den här posten ingår i distriktets GMT och distriktsguvernörens team ska stödja distriktskoordinatorerna i deras viktiga funktioner.

Regionordförande och zonordförande:

En regionordförande väljs för sina goda ledarfärdigheter. Detta är inget hedersuppdrag, utan den lionmedlem som väljs innehar en viktig post. Regioner har normalt 9 - 16 klubbar. Regionordförande är en valfri post.

En zonordförande är länken mellan klubbarna i zonen och distriktets ledningsteam. Zonordföranden motiverar, stödjer och kommunicerar med klubbarna. Zoner har normalt 4 - 8 klubbar.

Den här posten ingår i distriktets GMT och region- och zonordföranden ska stödja distriktskoordinatorer i deras viktiga funktioner, speciellt med att starta nya klubbar i regionen/zonen.

Medlemsordförande

En medlemsordförande för klubben ska öka medlemstalet genom Bjud in för att göra skillnad och öka antalet nöjda medlemmar inom klubben med hjälp av de verktyg och resurser som man får från LCI och sina GMT distriktsledare.

Globala ledarskapsteamet   

Det globala ledarskapsteamet (GLT) har en specifik fokusering på aktiv ledarutveckling, på vilken Lions Clubs International kan bygga en stadig grund. GLT vill att vi finner och utvecklar ledare på alla nivåer i organisationen och samtidigt tillhandahåller nödvändig information, vägledning och motivation.

GLT är ett specialiserat team och arbetar parallellt med det globala medlemsteamet (GMT) och GLT riktar ett särskilt fokus på att stödja ledarutveckling, vilket är oerhört viktigt för LCI:s alla program och för de fortsatta framgångarna för hela organisationen.

Hundraårsjubileets handlingskommitté/koordinatorer

Vår Hundraårsjubileets kommitté ger råd och hjälper styrelsen att formulera och genomföra hundraårsjubileets planer. Jubileumskoordinatorer uppmuntrar och stödjer i samarbete med GLT- och GMT-representanter vårt jubileum så att det blir lyckat i klubbar, distrikt och multipeldistrikt.

callout section

Hoppa till toppen