Lions Clubs Internationals medlemscenter   Lions onlineradio   |   Videor Videor
Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Struktur för det globala medlemsteamet

Struktur för det globala medlemsteamet

GMT-struktur

Det globala medlemsteamet består av lionledare utnämnda att tjäna specifika konstitutionella eller geografiska områden. GMT-utnämningar är på tre år för att medge en ordentlig analys av områdets behov samt utveckling och införande av strategiska planer.

Nedan finns en lista på GMT-ledare och deras primära roll:

Medlemmar i GMT och GLT samarbetar för att utveckla medlemmarna genom service och engagemang och även stödja nuvarande lionledare och hitta framtida ledare. De två teamen arbetar parallellt och är sammankopplade och samordnade på internationell nivå av ett verkställande råd. 

 

GMT:s organisationsschema

callout section

Hoppa till toppen