Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Familjemedlemskap

Bjud in hela familjer att tjäna på hemorten.

Bjud in hela familjer att tjäna på hemorten.

Familjemedlemskap

Inbjud din familj att delta i din klubbs nästa samhällsevenemang, för som en familjeenhet kan ni få avgiftsrabatt när ni utför frivilligarbete tillsammans.

Som medlem i en Lions familjeenhet kan du:

  • Öka familjens kvalitetstid,
  • Vara ett föredöme,
  • Hjälpa på hemorten.

Medlemsprogrammet för familjer gäller för familjemedlemmar som är (1) kvalificerade för medlemskap i Lions, (2) för närvarande är medlemmar eller går med i samma klubb och (3) lever i samma hushåll och är släkt genom födsel, äktenskap eller på annat juridiskt sätt. Familjemedlemmarna kan vara föräldrar, barn, make/maka, fastrar/farbröder, mostrar/morbröder, kusiner, far-/morföräldrar, svärföräldrar eller släkt på annat juridiskt sätt.

För att bli med i familjemedlemsprogrammet måste klubbsekreteraren fylla i Certifieringsformulär för familjeenheter eller skicka in online.

Resurser:

LCI delar ut ett tygmärke för familjemedlemskap till klubbar som lägger till 10 eller fler familjemedlemmar vid klubbstarten.

Se Vanliga frågor om familjemedlemskap.

Ta med barnen

Det nya Lejonungeprogrammet hjälper till att stödja familjevänliga klubbar. Programmet är utformat för att uppmuntra familjer att göra frivilliginsatser tillsammans och programmet ger barn under tolv år möjlighet att delta i hjälpinsatser.

Lejonungar är indelade i följande tre åldersgrupper:

  • Nivå I: 3 år och yngre
  • Nivå II: 4 - 7 år
  • Nivå III: 8 - 12 år

Lions aktivitetshandbok för familjebarnsprogrammet och Aktiviteter för familjebarnsprogrammet är fyllda med aktiviteter lämpliga för deras ålder. Klubbarna kan också beställa lejonungemärken för respektive åldersgrupp för att hjälpa dem att känna sig delaktiga i klubben och bli mer intresserade av att delta.

För mer information, kontakta Membership Operations.

callout section

Hoppa till toppen