Lions Clubs Internationals medlemscenter   Lions onlineradio   |   Videor Videor
Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Seminarier för bildande av nya klubbar

Seminarier för bildande av nya klubbar

Seminarier för bildande av nya klubbar finns som flexibla tre, fyra eller fem dagars varianter inom följande områden:

Distriktets globala medlemsteam (GMT) kan skicka en beställning och få en konsult för bildande av nya klubbar som kommer till distriktet för att utbilda och bistå med bildandet av nya klubbar. Konsulterna är lionmedlemmar med omfattande kunskap om att bilda nya klubbar och de är redo att hjälpa ert distrikt.

För att beställa ett seminarium, fyll i onlineformuläret genom att klicka på lämplig plats ovan. Personalen går igenom och om ansökan godkänns tilldelas distriktet en konsult för bildandet av nya klubbar. Klubbens organisatör har sedan ett nära samarbete med konsulten om logistiken för seminariet och distriktets mål.

VIKTIGT

Om din klubb inte har bildat en ny klubb efter åtta veckor, tar distriktet på sig att skicka in papper för en klubbfilial medan man fortsätter att rekrytera de minst 20 medlemmar som behövs för en ny klubb.

Valfritt men uppmuntras starkt:

Klubbens organisatör samarbetar med konsulten och ser till att följande görs av distriktet före seminariet:

  1. Identifiera två Certified Guiding Lions.
  2. Göra en bedömning av samhällsbehov för tänkt(a) område(n).
  3. Boka möten med samhällsledare och informera och bjud in dem att bli medlemmar.
  4. Skriva ut rekryteringsbroschyrer med uppgifter om informationsmötet för utdelning under rekryteringen.

callout section

Hoppa till toppen