Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Seminarium för bildande av nya klubbar

Seminarium för bildande av nya klubbar

Seminariet för bildande av nya klubbar är utformat för att utbilda och bistå era distrikt att bilda nya klubbar. Utbildningar finns i flexibla tre-, fyra- eller femdagarsformat i Kanada, USA, Latinamerika, Australien och Nya Zeeland. 

Distriktsguvernörens team eller distriktets globala medlemsteam (GMT) kan skicka en beställning och få en konsult för bildande av nya klubbar som kommer till distriktet för att utbilda och bistå med bildandet av nya klubbar. Konsulterna är lionmedlemmar med omfattande kunskap om att bilda nya klubbar och rekrytera nya medlemmar. De är redo att bistå ert distrikt med bildandet av nya klubbar.

För att beställa en nyklubbsutbildning, fyll i onlineformuläret genom att klicka på lämplig plats till vänster. Personalen går igenom och om ansökan godkänns tilldelas distriktet en konsult för bildandet av nya klubbar. Klubbens organisatör har sedan ett nära samarbete med konsulten om logistiken för utbildningen, vilket innefattar följande saker före utbildningen

Om din klubb inte har bildat en ny klubb efter åtta veckor, tar distriktet på sig att skicka in papper för en klubbfilial medan man fortsätter att rekrytera de minst 20 medlemmar som behövs för en ny klubb.

  1. Identifiera två Guiding Lions.
  2. Fylla i en Bedömning av samhällsbehov för tänkt(a) område(n) för att säkerställa att en ny klubb är ett bra alternativ på den orten.
  3. Boka möten med samhällsledare och informera och bjuda in dem att bli medlemmar.
  4. Skriva ut rekryteringsbroschyrer med uppgifter om informationsmötet för utdelning under rekryteringen.

5. Se till att distriktets GMT-koordinator kan delta i det mesta av utbildningen, inklusive men inte begränsat till klassrumsutbildningen, under minst en rekryteringsdag, samt informationsmötet.

Om en klubb inte har bildats efter åtta veckor, tar distriktet på sig att skicka in papper för en klubbfilial medan man fortsätter att rekrytera de minst 20 medlemmar som behövs för en ny klubb.

Om du har fler frågor efter att ha gått igenom Vanliga frågor, kontakta globala medlemsteamet.

callout section

Hoppa till toppen