Lions Clubs Internationals medlemscenter   Lions onlineradio   |   Videor Videor
Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Resurser för att leda en klubb

Resurser för att leda en klubb

Oavsett om ni främjar ert nästa klubbserviceprojekt eller sköter klubbens ekonomi har ni tillgång till följande resurser för att leda er klubb.

För klubbtjänstemän

Handböcker och handledningar/ledning

Formulär

Finans

IRS skatteformulär USA

LCIF

 • Vägledning för ansökan om LCIF:s internationella assistansanslag (lcif110.pdf)
 • Hur man ansöker om LCIF:s standardanslag (lcif109.pdf)
 • LCIF:s program för donationer och erkänsla (lcif42r.pdf)
 • LCIF:s anslagsprogram, broschyr (lcif122a.pdf)
 • Ansökan om LCIF:s internationella assistansanslag (iag1.pdf)
 • LCIF:s SightFirst-broschyr (lcif122.pdf)
 • Ansökningsguide för LCIF:s SightFirst-anslag (sf203.pdf)
 • Kriterier och ansökan om LCIF:s standardanslag (lcif27.pdf)
 • Ansökan om Melvin Jones Fellowship (lcif42m.pdf)

LCI-anslag

 • Leoledarskapsanslag, program och ansökan (leo600.pdf)
 • Ansökan om medlemsanslag (mga.pdf)
 • Lions symposieprogram om familjer och kvinnor, vägledning (mp101.pdf)

För administrativa kommittéer

Medlemskap

Klubbfilial

 • Vägledning i att bilda klubbfilialer (cb4.pdf)

Ledarutveckling

PR

callout section

Länkar till LCI:s webbplats med ytterligare information

Hoppa till toppen