Gör dig redo för vår nya webbplats!

Återupptäck lionsclubs.org. En helt ny design och verktyg som är enkla att använda, skapade för att förbättra våra globala hjälpinsatser.
Lanseras globalt i slutet av oktober 2018

Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Begäran om medlems-, tjänstemanna- eller klubbinformation

Begäran om medlems-, tjänstemanna- eller klubbinformation

Lions Clubs International (LCI) inser vikten av att skydda våra medlemmars personliga information. LCI samlar in personlig information om lionmedlemmar och leomedlemmar för att underlätta kommunikation med, och mellan, våra medlemmar. Denna information används endast för att främja LCI:s syften inklusive det ”att förena klubbarna med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse” samt för att utföra nödvändig verksamhet. Läs mer på: LCI:s sekretesspolicy.

 • Guvernörsrådsordförande och distriktsguvernör
  • Vår webbplats MyLCI ger guvernörsrådsordförande och distriktsguvernör åtkomst till kontaktinformation för medlemmar och tjänstemän (via funktionen Datanedladdning) och klubbinformation för multipeldistriktet eller distriktet.  Alternativt finns samma information enligt beskrivning i proceduren nedan.  Denna information kan användas för utskick eller multipeldistrikts- eller distriktstidningar.
 • Ordförande för konstitutionellt områdesforum
 • Konferensordförande
 • Stiftelsepresidenter, Lions ögon- och hörselbanker
  • Följ procedurerna nedan för att få kontaktinformation för tjänstemän i konstitutionellt/konferensområde.
 • Verkställande tjänstemän, internationella direktorer, adjungerade styrelsemedlemmar, tidigare internationella presidenter
 • Godkända kandidater för posten som internationell vice president eller internationell direktor
  • Följ procedurerna nedan för att få kontaktinformation för tjänstemän.

Förfaringssätt

Skicka in skriftlig begäran via knappen eller länken nedan.

För att utföras behöver den skriftliga begäran innehålla:

 • Ämne för den skriftliga begäran “Begäran om kontaktinformation”
 • Beskrivning av avsett syfte med informationen.
 • Bekräftelse att informationen inte ska användas i kommersiella syften eller för politisk aktivitet.
 • Bekräftelse att medlems-/klubbinformationen raderas efter att avsett syfte uppnåtts.
 • Multipeldistrikt och distrikt behöver ge
  • godkännande att fakturera multipeldistrikts/distrikts konto USD 50.00.
  • Typ av information som behövs (bara tjänstemannainformation, medlemsinformation, klubbinformation).
 • Godkända kandidater, stiftelsepresidenter och Lions ögon- och hörselbanker
  • måste betala i förskott, antingen med USA-check eller kreditkort.
  • Typ av information som behövs (bara tjänstemannainformation)

*Observera:: Begärd information levereras bara i elektroniskt format (Excel).

Begäran av kontaktinformation

Eller e-posta till informationtechnology@lionsclubs.org

callout section

Hoppa till toppen