Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Utvecklingsinstitut för instruktörer (FDI)

Utvecklingsinstitut för instruktörer (FDI)

Utvecklingsinstitut för instruktörer fokuserar på att utveckla och utöka gruppen av instruktörer inom Lions. Kursplanen fokuserar på tekniker och koncept som förbättrar utbildningens kvalitet och den övergripande effektiviteten av Lions ledarskapsutvecklingsprogram. 

Kvalificerade kandidater är de medlemmar som har viss erfarenhet som instruktörer vid Lions utbildningsevenemang, har grundläggande färdigheter och har ett genuint intresse att förbättra dessa färdigheter. Medlemmar med stor erfarenhet som instruktörer inom Lions eller från yrkeslivet rekommenderas inte till detta institut, men är välkomna att ansöka. Deltagandet begränsas till lionmedlemmar från det konstitutionella område som anges i tabellen nedan.

För att anses som utexaminerade deltagare skall lionmedlemmar som deltar i denna fyradagarskurs hålla en egen utbildning inom 6 månader efter institutet.

Ansökningar

Lionmedlemmar som uppfyller kvalifikationerna kan söka till utvecklingsinstitutet. Ansökan kommer att finnas tillgänglig minst fyra månader före institutet. Om du är intresserad av att ansöka till institutet skaffar du ett ansökningsformulär från din GLT distriktskoordinator eller laddar hem ansökan avseende de institut du är kvalificerad till enligt följande lista av kommande institut. Med anledning av det stora antalet ansökningar organisationen får kan plats på institutet inte garanteras.

Kostnad för institutet

Lions Clubs International kommer att tillhandahålla måltider och boende endast i enlighet med institutets datum och program. Notera att en deltagaravgift på USD 150 erfordras för att täcka en del av dessa kostnader. Denna avgift kan inte återbetalas. Avgiften måste betalas senast sex veckor före institutets startdatum. Skicka inte in några pengar innan du får ett bekräftelsebrev för institutet. Deltagaren ansvarar också för sin egen resa och relaterade resekostnader till och från institutet.

Utvecklingsinstitut för instruktörer 2017 - 2018

Alla datum och platser kan komma att ändras. Notera att ansökningsformulären endast finns på de språk som kommer att användas vid institutet i ditt konstitutionella område.

Konstitutionellt område I och II: USA, tillhörande områden, Bermuda, Bahamas och Kanada

Datum: 26 – 29 januari 2018
Plats: Atlanta, Georgia, USA
Språk: Engelska
Sista ansökningsdag: 12 november 2017
Ansökningsformulär på engelska
Deltagarlista

Konstitutionellt område III: Sydamerika, Centralamerika, Mexiko och öar i Karibiska havet

Datum: 20 – 23 oktober 2017
Plats: Rio de Janeiro, Brasilien
Språk: Portugisiska och spanska
Sista ansökningsdag: 6 augusti 2017
Ansökningsformulär på portugisiska
Ansökningsformulär på spanska
Deltagarlista

Konstitutionellt område IV: Europa

Datum: 24 – 27 september 2017
Plats: Montreux, Schweiz
Språk: Engelska och franska
Sista ansökningsdag: 11 juli 2017
Ansökningsformulär på engelska
Ansökningsformulär på franska
Deltagarlista

Konstitutionellt område V: Orienten och sydöstra Asien

Datum: 23 – 26 februari 2018
Plats: Shanghai, Kina
Språk: Kinesiska, engelska, japanska och koreanska
Sista ansökningsdag: 10 december 2017
Ansökningsformulär på engelska
Ansökningsformulär på japanska
Ansökningsformulär på koreanska
Ansökningsformulär på kinesiska
Ansökningsformulär på förenklad kinesiska
Deltagarlista

**Konstitutionellt område VI: Indien, södra Asien och Mellanöstern

Datum: 17-20 2017
Plats: Mumbai, Indien
Språk: Engelska och hindi
Sista ansökningsdag: 3 september 2017
Ansökningsformulär på engelska
Ansökningsformulär på hindi
Deltagarlista

**Detta institut är endast öppet för lionmedlemmar i Indien, södra Asien och Mellanöstern. Lionmedlemmar i Afrika hänvisas till institutet i Lomé, Togo

*Konstitutionellt område VI: Afrika

Datum: 28 – 31 januari 2018
Plats: Lomé, Togo
Språk: Engelska och franska
Sista ansökningsdag: 14 november 2017
Ansökningsformulär på engelska
Ansökningsformulär på franska
Deltagarlista

*Detta institut är endast öppet för lionmedlemmar i Afrika.


Ladda ner mer information om utvecklingsinstitut för instruktörer

callout section

Hoppa till toppen