Lions Clubs Internationals medlemscenter   Lions onlineradio   |   Videor Videor

Från och med den 1 januari 2018 kommer ansökningar om att bilda nya klubbar endast att accepteras via MyLCI. Denna förändring kommer att effektivisera processen att bilda nya klubbar och sker i enlighet med den internationella styrelsens policymanual. Du är välkommen att kontakta NewClubs@lionsclubs.org om du har frågor.

Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Lions regionala ledarskapsinstitut (RLLI)

Lions regionala ledarskapsinstitut (RLLI)

Till Lions regionala ledarskapsinstitutsprogram (RLLI) kan multipeldistrikt och enkeldistrikt ansöka om medel för stöd till ledarskapsutbildningsinstitut i sina egna multipeldistrikt/enkeldistrikt. Kursplanen för Lions regionala ledarskapsinstitut är avsedd att passa utbildnings- och utvecklingsbehoven i varje område och baseras på kursplanen för det Lions ledarskapsinstitut som sponsras av LCI. Ledarutvecklingsdivisionen tillhandahåller specifika riktlinjer för att maximera kvaliteten. Den totala ersättningen från Lions Clubs International kan inte överstiga 50 % av den totala faktiska kostnaden för institutet. Ett belopp på upp till USD 143,00 per bekräftad deltagare kan ersättas, dock högst USD 10 000,00 för multipeldistrikt och enkeldistrikt som deltar i detta program för första och andra gången. Upp till USD 7 500,00 kan sökas av de distrikt som tidigare har erhållit denna typ av anslag två eller fler gånger.

Multipeldistriktets och enkeldistriktets GLT koordinator kommer att erhålla ett e-postmeddelande som inbjuder dem att beställa material till Lions regionala ledarskapsinstitut.   Paketet innehåller information om programmet för Lions regionala ledarskapsinstitut 2018-2019, bland annat officiell policy och procedurer, ansökningsformulär för medel till Lions regionala ledarskapsinstitut, planeringsriktlinjer och ett exempel på kursplan.   

Ansökningsformulär för medel till Lions regionala ledarskapsinstitut måste skickas till Leadership Development Division. För att komma ifråga måste komplett ifyllda ansökningar för 2018-2019 vara ledarutvecklingsdivisionen tillhanda senast den 30 april 2018.  Ansökningar som erhålls EFTER sista datum kommer endast att tas under övervägande om anslagsmedel fortfarande finns tillgängliga.   

För beställa informationspaket till Lions regionala ledarskapsinstitut 2018-2019 kontaktar du ledarutvecklingsdivisionen via e-post: glt@lionsclubs.org.  Paketen finns tillgängliga i början av februari 2018.  Medel tilldelas enligt principen först till kvarn.

Lions regionala ledarskapsinstitut, kursmaterial

Lions regionala ledarskapsinstitut 2017-2018

 • 1    Illinois
 • 2    Texas
 • 4    Kalifornien
 • 6    Colorado
 • 12    Tennessee
 • 13    Ohio
 • 14    Pennsylvania
 • 20    New York
 • 23    Connecticut
 • 26    Iowa
 • 30    Mississippi
 • 33    Massachusetts
 • 35    Florida
 • 51    Puerto Rico
 • SD 15    Wyoming
 • SD 50    Hawaii
 • U    Kanada
 • 19    Kanada
 • D    Honduras
 • F    Colombia
 • G    Ecuador
 • H    Peru
 • J    Uruguay
 • LA    Brasilien
 • LB    Brasilien
 • LC    Brasilien
 • LD    Brasilien
 • M    Paraguay
 • O    Argentina
 • 101    Sverige
 • 104    Norge
 • 105    England
 • 106    Danmark
 • 108    Italien
 • 110    Nederländerna
 • 118    Turkiet
 • D121    Polen
 • D124    Rumänien
 • D129    Slovenien
 • D130    Bulgarien
 • D132    Makedonien
 • MD 300    Taiwan
 • 301    Filippinerna
 • 308    Malaysia
 • 335    Japan
 • 337    Japan
 • 354    Sydkorea
 • 355    Sydkorea
 • 356    Sydkorea
 • SD 204    Guam
 • SD 381    Kina
 • SD 383    Kina
 • SD 385    Kina
 • SD 386    Kina
 • SD 387    Kina
 • SD 388    Kina
 • SD 389    Kina
 • SD 393    Kina
 • SD 394    Kina
 • 305    Pakistan
 • 306    Sri Lanka
 • 315    Bangladesh
 • 316    Indien
 • 317    Indien
 • 318    Indien
 • 320    Indien
 • 321    Indien
 • 322    Indien
 • 323    Indien
 • 324    Indien
 • 325    Kathmandu
 • 201    Australien
 • 307    Indonesien
 • 403    Togo
 • 404    Nigeria
 • 411    Kenya
 • 414    Tunisien
 • SD 351    Jordanien
 • SD 412    Zimbabwe
 • SD 413    Zambia
 • SD 415    Algeriet
 • SD 416    Marocko

callout section

Hoppa till toppen