Lions Clubs Internationals medlemscenter   Lions onlineradio   |   Videor Videor
Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Globala ledarskapsteamet

Globala ledarskapsteamet

GLT:s logotyp
Logotyp

Ledarskap är mycket viktigt för alla organisationer, så även för Lions Clubs International.  Ett effektivt ledarskapsteam tillhandahåller den vision, vägledning och motivation som krävs för att vår organisation ska kunna fortsätta att utföra sin uppgift att tillhandahålla bra hjälpinsatser runtom i världen.

Medlemmarna i GMT och GLT samarbetar för att identifiera, utveckla och uppmuntra möjligheter för nuvarande och framtida lionledare samt utveckla medlemmarna genom service och engagemang.

Det globala ledarskapsteamet (GLT) fokuserar i ännu högre grad på ledarutveckling, vilket är avgörande för hela vår organisations framtida livskraft. GLT arbetar hårt för att finna och utveckla effektiva ledare genom aktiva utvecklingsinitiativ inom träning och ledarskap, samtidigt som man tillhandahåller nödvändig information, vägledning och motivation.

GLT:s struktur

GLT-strukturen omfattar företrädare på internationell nivå, i multipeldistrikt, enkeldistrikt och distrikt, bland annat distriktsguvernörens team, och ger en omfattande och global plattform att utveckla mer kvalificerade ledare från klubbnivå och uppåt och samtidigt uppmuntrar till regional utbildning och utveckling för att tillgodose lokala behov. 

Vårt GLT är handlingsorienterat och ett team som stödjer distrikten parallellt med GMT och skapades för att stärka de lokala insatserna under ledning av distriktsguvernörens team. Genom att samordna insatserna mellan GLT, GMT och distriktsguvernörens team har vi större möjligheter att fokusera på lokal tillväxt och utveckling, bland annat att öka antalet medlemmar, stärka klubbarnas status och förbättra ledarnas kvalitet på alla nivåer i organisationen.

Det globala ledarskapsteamets aktiviteter

Koordinatorcenter för globala ledarskapsteamet

GMT/GLT områdesutbildning för DG Elect

callout section

Hoppa till toppen