Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Utbildningsmaterial och resurser

Utbildningsmaterial och resurser

Utbildningsmaterial och resurser för ledarskap innehåller en blandning av kursplaner, presentationer och aktivitetsvägledningar.

Kursmaterial till Lions regionala ledarskapsinstitut – Det här avsnittet innehåller handböcker för instruktörer, handböcker för deltagare, bilder och material, vilka behövs för att leda utbildning som bygger upp medlemmarnas förmåga som förberedelse inför ledarskapsmöjligheter på klubbnivå.

Utbildning för klubbtjänstemän – En utbildningsresurs för att utforma och underlätta ett instruktörslett seminarium för klubbtjänstemän.

Översikt och material till utbildningen för andra vice distriktsguvernör – Granska den rekommenderade kursplanen och ladda ner aktuellt material.

Material till instruktörsledd utbildning för zonordförande – Ladda ner aktuellt material.

Medlemsinformation – Dessa tre moduler kan användas av enskilda eller för en presentation till en liten grupp medlemmar för att ge information om Lions Clubs organisation, historik, struktur, namnbrickor och medlemsemblem. Öppna dessa filer genom att använda din webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Frivilliga ledare – Ett tretimmars seminarium som täcker ledarskapsstilar och hur man motiverar frivilliga.

Lions mentorprogram – Detta personliga utvecklingsprogram fastställer ramar för hur medlemmar kan lära sig av varandra, nå individuella mål, utveckla sina ledarskapsförmågor, bygga starkare relationer och bättre hjälpa sina hemorter.

Videor – Interaktiva kurser på 10-15 minuter i ett flertal olika ämnen, bland annat hur man deltar i webbkonferenser, tips om hur man använder Microsoft PowerPoint och hur man fyller i och skickar in distriktsguvernörens utgiftsräkningar.

Lions och historik – Bekanta dig med Lions historik, vår uppgift samt syfte och etik. Testa dina historiska kunskaper om Lions.

Aktiviteter och uppvärmningsaktiviteter

Handboken Konsten att ge erkännande – En översikt över fördelarna med formellt och informellt erkännande och 70 idéer för att ge medlemmar erkännande

callout section

Hoppa till toppen