Lions Clubs Internationals medlemscenter   Lions onlineradio   |   Videor Videor
Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Aktivitets-/programpublikationer och -formulär

Aktivitets-/programpublikationer och -formulär

Ladda ner formulär och publikationer för att hjälpa dig planera nästa lionaktivitet, -projekt eller - evenemang.

Publikationer

Samhällsservice

Katastrofberedskap och insatser

Miljöservice

Lions service för barn

 • Materialbeställningsformulär för Lions service för barn (iad251)
 • Ordförande - Uppgifter för ordförande för Lions tjänster för barn (lsc100)

     Lions program Barn först

 • Materialbeställningsformulär (iad251)
 • Aktivitetsguide (iad252)
 • Programbroschyr för Lions barn först (iad253)
 • Samhällsaffisch - barn vid matbordet (iad254a)
 • Samhällsaffisch - behövande barn (iad254b)
 • Tackdiplom (iad255)
 • Exempel på pressmeddelande (iad256)
 • 25 projektidéer (iad257)

     Symposieprogram (Lions service för barn)

 • Lions service för barn symposieprogram, vägledning (iad-262.pdf)

Diabetesinformation och hjälpinsatser

 • IDF:s länkar till lokala diabetesföreningar (iad323)
 • Det är inte för sent att förhindra typ 2-diabetes (iad312)
 • Att behandla din diabetes innebär att ta hand om ditt hjärta (iad325)
 • Tips för tonåringar: Vad är diabetes? (iad313)
 • Tips för tonåringar: Var aktiv (iad309)
 • Tips för tonåringar: Håll en hälsosam vikt (iad310)
 • Tips för tonåringar: Hantera med- och motgångar med diabetes (iad308)
 • Skriv ut servicemeddelande: Två anledningar till att jag tar mig tid att förebygga diabetes (iad328)

     Framsteg: Lions för diabetesinformation

 • Aktivitetsguide (iad184)
 • De tio bästa tipsen för att ordna en Framstegspromenad (iad177)
 • Faktablad för Framstegspromenaden (iad471)
 • Exempel på friskrivning och ansvarsfrihet (iad481)
 • Exempel på registreringsformulär (iad482)
 • Programbroschyr om diabetes (iad472)
 • Materialbeställningsformulär (iad488)
 • Samhällsaffisch (iad477A)
 • Exempel på pressmeddelande (iad485)
 • Exempel på lokal myndighets kungörelse (iad483)
 • IDF:s länkar till lokala diabetesföreningar (iad487)
 • Diplom för deltagande (iad474)
 • Informationsbokmärke om diabetes (iad486A)
 • Diabetesbokmärket Hjälp någon (iad486B)

Hörselinformation och hjälpinsatser

     Återvinning av hörapparater

 • Programbroschyr för återanvändning av hörapparater (iad17)
 • Dekal för återanvändning av hörapparater - stor (iad18)
 • Dekal för återanvändning av hörapparater - liten (iad19)
 • Exempel på pressmeddelande (iad21)
 • Materialbeställningsformulär (iad22)

Syninformation och hjälpinsatser

     Lions program för återvinning av glasögon

 • Klubbguide för insamling av begagnade glasögon (iad401)
 • Programbroschyr - Lions Recycle for Sight (iad403)
 • Samhällsaffisch (iad402)
 • Insamlingslådedekal - stor (iad410a)
 • Insamlingslådedekal - liten (iad410b)
 • Fönsterskylt - fyrfärg (iad410c)
 • Fönsterskylt - blå/guld (iad410d)
 • Tackdiplom (iad405)
 • Insamlingsavtal (iad406)
 • Klubbinsamlingsplatser (iad404)
 • Exempel på pressmeddelande (iad411)
 • Materialbeställningsformulär - Lions Recycle for Sight (iad409)

     Lions synvårdsprogram (LEHP)

 •  Vad är Lions program för ögonhälsa? (iad419)

     Åldersrelaterade ögonsjukdomar och tillstånd

 • Programmets användning (iad432)
 • PowerPoint-presentation (iad433)
 • Talarhandbok (iad434)
 • Material att dela ut: Tag hand om din syn efter 50 (iad435)
 • Material att dela ut: Åldersrelaterade ögonsjukdomar, en överblick (iad425)
 • Material att dela ut: Se bra hela livet, ögats olika delar (iad426)
 • Affisch: visar bild på en kvinna (iad436a)
 • Affisch: visar bild på en man (iad436b)
 • Utvärderingsformulär för deltagare (iad437)
 • Materialbeställningsformulär (iad438)

    Göra synen till en hälsoprioritering

 • Programmets användning (iad421)
 • PowerPoint (iad422)
 • Talarhandbok (iad423)
 • Material att dela ut: Synförändringar kan drabba alla med åren (iad424)
 • Material att dela ut: Åldersrelaterade ögonsjukdomar, en överblick (iad425)
 • Material att dela ut: Se bra hela livet, ögats olika delar (iad426)
 • Affisch: visar bild på en kvinna (iad427a)
 • Affisch: visar bild på en man (iad427b)
 • Utvärderingsformulär för deltagare (iad428)
 • Materialbeställningsformulär (iad429)

     Vit käpp

 • Informationsblad om vita käppen (iad413)

Formulär

 • Diabetesinformation/Materialbeställningsformulär för Framstegspromenaden (iad488)
 • Beställningsformulär för hörapparatsmaterial (iad22)
 • Ansökan om erkänsla för vänklubbsverksamhet (iad603)
 • Ansökan om rockslagsnål och certifikat för leorådgivare med fem års service (leo307.pdf)
 • Ansökan om tygmärke för Lions ALERT (lions_alert_award_criteria.pdf)
 • Materialbeställningsformulär för Lions barn först (iad251)
 • Ansökan om symposieersättning för Lions service för barn (iad262a.pdf)
 • Lions dag med FN (ldun_regform.pdf)
 • Lions fototävling om miljö, multipeldistriktets tävlingsformulär (contest_md_entry_form.pdf)
 • Lions synvårdsprogram:
  • Materialbeställningsformulär för Göra synen till en hälsoprioritering (iad429)
  • Materialbeställningsformulär för Åldersrelaterade ögonsjukdomar och -tillstånd (iad438)
  • Materialbeställningsformulär för synnedsättning (iad447)

Materialbeställningsformulär för Recycle for Sight (iad409)

callout section

Hoppa till toppen