Lions Clubs Internationals medlemscenter   Lions onlineradio   |   Videor Videor
Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Aktivitets-/programpublikationer och -formulär

Aktivitets-/programpublikationer och -formulär

Ladda ner formulär och publikationer för att hjälpa dig planera nästa lionaktivitet, -projekt eller -evenemang.

Publikationer

Miljö

Diabetes

 • IDF:s länkar till lokala diabetesföreningar (iad323)
 • Det är inte för sent att förhindra typ 2-diabetes (iad312)
 • Att behandla din diabetes innebär att ta hand om ditt hjärta (iad325)
 • Tips för tonåringar: Vad är diabetes? (iad313)
 • Tips för tonåringar: Var aktiv (iad309)
 • Tips för tonåringar: Håll en hälsosam vikt (iad310)
 • Tips för tonåringar: Hantera med- och motgångar med diabetes (iad308)
 • Skriv ut servicemeddelande: Två anledningar till att jag tar mig tid att förebygga diabetes (iad328)

Framsteg: Lions för diabetesinformation

 • Aktivitetshandbok (iad184)
 • De tio bästa tipsen för att ordna en Framstegspromenad (iad177)
 • Faktablad för Framstegspromenaden (iad471)
 • Exempel på friskrivning och ansvarsfrihet (iad481)
 • Exempel på deltagarformulär (iad482)
 • Programbroschyr om diabetes (iad472)
 • Samhällsaffisch (iad477A)
 • Exempel på pressmeddelande (iad485)
 • Exempel på lokal myndighets kungörelse (iad483)
 • IDF:s länkar till lokala diabetesföreningar (iad487)
 • Diplom för deltagande (iad474)
 • Informationsbokmärke om diabetes (iad486A)
 • Diabetesbokmärket Hjälp någon (iad486B)

Lions projekt som hjälper barn

Planeringsvägledning för Lions barnsymposium (iad262.pdf)


Syn

Lions program för återvinning av glasögon

 • Klubbguide för insamling av begagnade glasögon (iad401)
 • Programbroschyr - Lions Recycle for Sight (iad403)
 • Samhällsaffisch (iad402)
 • Insamlingslådedekal - stor (iad410a)
 • Insamlingslådedekal - liten (iad410b)
 • Fönsterskylt - fyrfärg (iad410c)
 • Fönsterskylt - blå/guld (iad410d)
 • Tackdiplom (iad405)
 • Insamlingsavtal (iad406)
 • Klubbinsamlingsplatser (iad404)
 • Exempel på pressmeddelande (iad411)

Lions synvårdsprogram (LEHP)

 •  Vad är Lions synvårdsprogram? (iad419)

Åldersrelaterade ögonsjukdomar och tillstånd

 • Programmets användning (iad432)
 • PowerPoint-presentation (iad433)
 • Talarhandbok (iad434)
 • Material att dela ut: Tag hand om din syn efter 50 (iad435)
 • Material att dela ut: Överblick över åldersrelaterade ögonsjukdomar (iad425)
 • Material att dela ut: Se bra hela livet, ögats olika delar (iad426)
 • Affisch: visar bild på en kvinna (iad436a)
 • Affisch: visar bild på en man (iad436b)
 • Utvärderingsformulär för deltagare (iad437)

Göra synen till en hälsoprioritering

 • Programmets användning (iad421)
 • PowerPoint-presentation (iad422)
 • Talarhandbok (iad423)
 • Material att dela ut: Synförändringar kan drabba alla med åren (iad424)
 • Material att dela ut: Överblick över åldersrelaterade ögonsjukdomar (iad425)
 • Material att dela ut: Se bra hela livet, ögats olika delar (iad426)
 • Affisch: visar bild på en kvinna (iad427a)
 • Affisch: visar bild på en man (iad427b)
 • Utvärderingsformulär för deltagare (iad428)

Nedsatt syn 

 • Programmets användning: Nedsatt syn (iad440)
 • PowerPoint-presentation: Nedsatt syn (endast nedladdning) (iad441)
 • Nedsatt syn, talarhandbok (endast nedladdning)  (iad442)
 • Material att dela ut: Tips för att tala med din ögonläkare (iad443)
 • Material att dela ut: Enkla lösningar för att sköta sin medicinering (iad444)
 • Samhällsaffisch: visar en kvinna (iad445a)
 • Samhällsaffisch: visar en man (iad445b)
 • Utvärderingsformulär för deltagare (iad446)


Aktivitetsblad för barns ögonhälsa och säkerhet

  Aktivitetsblad – inriktade på årskurs 4 – 6 (9 – 12 år)

 • Tips om god syn + ordsökning om ögon (iad449a)
 • Syndiagram + ordlek om ögon (iad449b)
 • Louis Braille + spel med kodat budskap (iad449c)

Aktivitetsblad – inriktade på årskurs 7 – 8 (12 – 14 år)

 • Syndiagram + Introduktion till syntesttavla  (iad450a)
 • Korsord + ordlista  (iad450b)
 • Ordsökning + ögonsäkerhet (iad450c)

Vit käpp

 • Informationsblad om vita käppen (iad413)

Formulär

 • Ansökan om erkänsla för vänklubbsverksamhet (iad603)
 • Ansökan om rockslagsnål och diplom för leorådgivare med fem års service (leo307.pdf)
 • Ansökan om ersättning för Lions barnsymposium (iad262a.pdf)
 • Lions dag med FN (ldun_regform.pdf)

callout section

Hoppa till toppen