Lions Clubs Internationals medlemscenter   Lions onlineradio   |   Videor Videor

Från och med den 1 januari 2018 kommer ansökningar om att bilda nya klubbar endast att accepteras via MyLCI. Denna förändring kommer att effektivisera processen att bilda nya klubbar och sker i enlighet med den internationella styrelsens policymanual. Du är välkommen att kontakta NewClubs@lionsclubs.org om du har frågor.

Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Juridiska formulär och publikationer

Juridiska formulär och publikationer

Ladda ner Lions Clubs Internationals officiella juridiska dokument, publikationer, formulär och ansökningar.

Stadgar och arbetsordning

 • Stadgar – Stadgar och arbetsordning för Lions Clubs International (reviderad 7/17) (la1.pdf)
 • Stadgar – Stadgar och arbetsordning för distrikt (reviderad 7/17) (la4.docx) (la4.pdf)
 • Stadgar – Stadgar och arbetsordning för multipeldistrikt (reviderad 7/17) (la5.docx) (la5.pdf)
 • Stadgar – Stadgar och arbetsordning för lionklubbar (reviderad 7/17) (la2.docx) (la2.pdf)
 • Officiella ändringsförslag (2017-notice-amendments.pdf)
 • Kallelse till den internationella kongressen (2017-convention-call.pdf)

Den internationella styrelsens policyhandbok

Varumärkespolicy

Aktiebolag, stiftelse och registrerade agentresurser

Sökandeinformation

 • Kvalifikationer/information för sökande till internationell tjänst (candidate_info.pdf)
 • Bekräftelseformulär för sökande till tredje vicepresident/internationell direktor (reviderad 07/17)(endorsement_form.pdf)
 • Internationell direktor - service och anvisning genom ledarskap (pr751.pdf)

Försäkring

Skatt

 • Nytt Internal Revenue Service Requirement for Section 501(c)(4) Organizations – Form 8976 (tillagt 01-09-2016)
 • Offentlig kommentar, brev (letter-Form 8976.pdf)
 • Skatt – Vanliga frågor – Ny årlig elektronisk uppgift – e-vykort (irs_faq.pdf)
 • Skatt – Inkomstskatt på orelaterad verksamhet (ubit.pdf)
 • Resurser för tabell för statlig ideell registrering och krav för att begära stöd (nonprofit_reg_state.pdf)
 • Instruktioner för återinförande av status undantagen från skatt (tax-exempt_reinstatement.pdf)
 • Skattefrågor och förordningar som gäller Lions klubbar och ledare (tax_reg_lions.pdf)

Riktlinjer för val

 • Riktlinjer för distriktsval (gäller från 7/16) (lg23.pdf)
 • Hur man överklagar val till DG/VDG (reviderad 3/16) (dgvdg_election.pdf)

Regler för konfliktlösning

Andra policyer

Ledningens sammanfattningar

callout section

Hoppa till toppen