Gör dig redo för vår nya webbplats!

Återupptäck lionsclubs.org. En helt ny design och verktyg som är enkla att använda, skapade för att förbättra våra globala hjälpinsatser.
Lanseras globalt i slutet av oktober 2018

Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Leoformulär och publikationer

Leoformulär och publikationer

Ladda ner formulär och publikationer för leoklubbar

Publikationer

Leoklubbsresurser

 • Leoklubbsbroschyr för lionmedlemmar (leo46.pdf)
 • Rekryteringsbroschyr för Alpha leomedlemmar (leo57a.pdf)
 • Rekryteringsbroschyr för Omega leomedlemmar (leo57o.pdf)
 • Affisch för Alpha Leo (leo10a.pdf)
 • Affisch för Omega Leo (leo10o.pdf)
 • Handbok för Alpha leoklubbsprogrammet (leo65a.pdf)
 • Handbok för Omega leoklubbsprogrammet (leo65o.pdf)
 • Broschyren Fokus på barn (leo304.pdf)
 • Installation av leotjänstemän och intagning av nya medlemmar (leo8.pdf)
 • Leoklubbsprogrammets avgifter (leo26.pdf)
 • Frågor om leoklubbar (leo33.pdf)
 • Beställningsformulär för publikationer till leoklubbsprogrammet (leo4.pdf)
 • Leoklubbsprogrammets resursvägledning (leo9.pdf)

Leoprogramutmärkelser

 • Utmärkelsekriterier för den 100 %-iga leoklubbspresidenten (leo100.pdf)
 • Utmärkelsekriterier för den 100 %-iga leodistriktspresidenten (leo106a.pdf)
 • Utmärkelsekriterier för den 100 %-iga leomultipeldistriktspresidenten (leo107a.pdf)
 • Utmärkelsekriterier för leoordförande (leo103a.pdf)
 • Utmärkelsekriterier för leorådgivares service (leo102a.pdf)

Formulär

 • Organisationsrapport för leoklubb (leo51.pdf)
 • Rapport för leoklubbens tjänstemän och medlemmar (leo72.pdf)
 • Årlig rapport för leodistrikt och leomultipeldistrikt (leo91.pdf)
 • Ansökan för alpha-leomedlemskap (leo50a.pdf)
 • Ansökan för omega-leomedlemskap (leo50o.pdf)
 • Ansökningsformulär för Årets Leo (loy.pdf)
 • Leoklubbens excellensutmärkelse, ansökan (leo105.pdf)
 • Utmärkelseansökan Fokus på barn (leo-s.pdf)
 • Utmärkelseansökan Tjäna tillsammans (leo-st.pdf)
 • Utmärkelseansökan, leorådgivare med fem års service (leo307.pdf)
 • Formulär för Leo-till-Lion-certifiering och överföring av tidigare medlemsår (ll2.pdf)
 • Formulär för leoklubbsnedläggning (leo86.pdf)

callout section

Hoppa till toppen