Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Medlemsformulär och publikationer

Medlemsformulär och publikationer

Ladda ner formulär och publikationer som hjälper till att stärka din klubbs medlemskap.

Publikationer

Inbjudan till nya medlemmar   

 • Bli delaktig och gör en viktig insats, broschyr (ex801)
 • Ta in lionesser i familjen: En handbok för lionessinbjudan (mklp2)
 • Lions Mästarklubbar, broschyr (ex546)
 • Klubbroschyrsmall (mk20a, finns bara online)
 • Lions lejonungeprogram, broschyr (mpfm37)
 • Lejonungeprogrammets aktivitetshandbok (mpfm33)
 • Vägledning för rekrytering av unga vuxna (ex800)
 • Jag är en Lion (me37)
 • Bara fråga! Handbok för rekrytering av nya medlemmar (me300)
 • Leo till Lion-program, broschyr (ll1)
 • Lioness Bridge programbroschyr (mklp1)
 • Lions gör en insats (me40)
 • Medlemsansökan (me6b)
 • Medlemsmöjligheter (me105)
 • Målbeskrivning och etiska riktlinjer, broschyr i fickformat (me33)
 • Vi är lionmedlemmar, rekryteringsaffisch (ex209)
 • Lions globala välkomstdag, planeringshandbok (mk61)
 • Din familj kan göra en insats (mpfm8)

Medlemsinformation och utveckling

 • Medlemskap och nya klubbar, publikationer och utmärkelser (me46)
 • Intagningsceremonier för nya medlemmar (me22)
 • Utbildningshandbok för nya medlemmar (me13)
 • Informationshandbok för nya medlemmar (me13a)
 • Information för nya medlemmar - PowerPoint (me13b, finns bara online)
 • Välkomstbok för nya medlemmar (nm9, finns bara online)
 • Sponsorskapet är ett viktigt ansvar (me21)

Tillgodose medlemmarnas intressen

 • Hur utvärderar du din klubb? – Administrativ guide (me15)
 • Hur utvärderar du din klubb? – Frågeformulär (me15b)
 • Hur utvärderar du din klubb? Resultatmall (me15c, finns bara online)
 • Tillfredsställda medlemmar, vägledning (me301)

Ledarutveckling

 • Lions avancerade mentorskapshandbok (mtr12)
 • Lions grundläggande mentorskapshandbok (mtr11)

Material för klubbtjänstemän eller kommittémedlemmar

 • 30 marknadsföringsidéer (mk97, finns bara online)
 • Handbok för klubbens medlemsordförande (me44)
 • Klubbens organisationsschema (DA-MCS, finns bara online)

Klubbtillväxtutmärkelser

 • Nyckelutmärkelser för medlemmar, programbroschyr (me36, finns bara online)
 • Året runt-program för medlemstillväxt, broschyr (yrg15)

Information om distriktet

 • Distriktets organisationsschema (DA-MDS, finns bara online)
 • Lions organisationsschema (intlassoclionsclubs, finns bara online)

Medlemsformulär

 • LCI medlemsansökan (me6b)
 • Månatlig medlemsrapport (c23a)
 • Återinförd Lions tjänstemerit (mh101)
 • Rapport av mer än 30 nya medlemmar (me100)
 • Överföringsformulär (me20)

Certifieringsformulär

 • Certifieringsformulär för familjer (tk30)
 • Certifieringsformulär för studentmedlem (stu5)
 • Formulär för Leo-till-Lion-certifiering och överföring av tidigare medlemsår (ll2)

Lionessformulär

 • Programmet Lionessomvandling – historik (lp3)

För att beställa material till klubben kontakta Membership Programs and New Clubs Marketing Department.

callout section

Hoppa till toppen