Gör dig redo för vår nya webbplats!

Återupptäck lionsclubs.org. En helt ny design och verktyg som är enkla att använda, skapade för att förbättra våra globala hjälpinsatser.
Lanseras globalt i slutet av oktober 2018

Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Information för diabetesordförande

Information för diabetesordförande

Diabetesordförande finns i distrikt och multipeldistrikt och de utses av distriktsguvernören respektive guvernörsrådsordföranden. Diabetesordförande stödjer Lions och Leos som är engagerade i eller intresserade av projekt som minskar förekomsten av diabetes samt förbättrar livskvaliteten för dem som har drabbats. De kan samarbeta med lämpliga ledare i organisationen, till exempel det globala serviceteamet (GST).

Lär

Bli en ämnesexpert i distriktet/multipeldistriktet, genom att lära dig mer om diabetes.

 • Utforska Mål 3 i de hållbara utvecklingsmålen, vilka utmanar världen att säkerställa friska liv och främja välbefinnande för människor i alla åldrar.
 • Bekanta dig med de olika typerna av diabetes: Typ 1, Typ 2 och Graviditetsdiabetes.
 • Lär dig mer om övervikt och hur den kan påverka vår hälsa.
 • Ta del av information i MyLION, MyLCI, LCI/LCIF:s sociala media och den årliga videotävlingen för leomedlemmar för att lära dig mer om hur Lions och Leos tar sig an liknande utmaningar i världen.

Utforska

Inhämta kunskaper till den lokala nivån, genom att utforska hur diabetes påverkar i distriktet/multipeldistriktet.

 • Genomför en bedömning av samhällsbehov med ett särskilt fokus på diabetes.
 • Utforska information från flera olika diabetesorganisationer som finns i en lista på vår webbplats.
 • Kontakta landets diabetesorganisation, lokala hälsovårdsmyndigheter, eller liknande, för att lära dig mer om behov i ditt område samt vilka grupper som lider störst risk att drabbas diabetes.

Planera

Baserat på det du har lärt dig och upptäckt sammanställer du en handlingsplan som innehåller servicemål kring diabetes och skickar den till distriktsguvernören/guvernörsrådsordföranden för godkännande. Under denna process kan du:

 • Sammanträffa med organisationer som redan arbetar med diabetesinsatser, för att diskutera hur Lions kan stödja, utöka eller komplettera redan pågående insatser.
 • Fundera över vänklubbsverksamhet som ett sätt att öka både lokal och global påverkan.
 • Samarbeta med ordföranden för ungdomsläger och ungdomsutbyte, för att genomföra ett ungdomsläger som fokuserar på ungdomar med diabetes.
 • Diskutera handlingsplanen med GST-koordinatorn och andra ledare, till exempel programordförande, för att få deras återkoppling. Det är möjligt att de redan arbetar med ett projekt som skulle kunna ha nytta av att diabetesrelaterade insatser inkluderas.

Agera

Att inspirera både lionklubbar och leoklubbar att delta i insatser och att inrapportera dem i MyLCI är en viktig framgångsfaktor i din plan.

 • Ha kunskap om diabetesresurser för klubbar
 • Vägled klubbarna i distriktet/multipeldistriktet genom resan ”Lär, Utforska, Agera” inom området diabetes.
  • Klubbutbildning och informationsaktiviteter (Kommer snart!)
  • Lista över projektidéer om diabetes (Kommer snart!)
 • Uppmuntra klubbarnas hjälpinsatser att ligga i linje med den globala veckan av hjälpinsatser om diabetes.
 • Informera medlemmarna om behov, mål och handlingsplan, genom att erbjuda ett seminarium och/eller konkret projekt vid distriktsmötet/riksmötet som fokuserar på diabetes.
 • Uppmuntra klubbar/distrikt att använda Planritning för projekt om diabetes (Kommer snart!), för att genomföra projekt som ökar deras engagemang i samhället.
 • Informera om möjligheter till anslag som erbjuds av LCI och LCIF, vilka kan stödja projekt om diabetes i klubbar/distrikt.
 • Formalisera samarbeten med andra organisationer, för att öka lokal påverkan.
 • Genomför en kampanj i distriktet/multipeldistriktet om donationer till LCIF för diabetes, för att öka global påverkan. 
 • Upprätta och upprätthåll öppen kommunikation med distriktsguvernören, guvernörsrådsordföranden och ledare i det globala serviceteamet (GST).

Fira

 • Uppmuntra klubbarna att alltid inrapportera sina projekt om diabetes i MyLCI.
 • Håll distriktsguvernören/guvernörsrådsordföranden och GST-koordinatorn informerade. Diskutera och utvärdera framsteg i handlingsplanen och dess mål.
 • Dela med dig av nyheter om diabetes med PR-ordföranden.
 • Uppmärksamma framsteg och fira framgångar, genom att ge erkänsla till deltagande klubbar.

Kontakta oss

Lions Clubs International
Telefon: 630-571-5466
Programs@lionsclubs.org

callout section

Hoppa till toppen