Lions Clubs Internationals medlemscenter   Lions onlineradio   |   Videor Videor
Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Information för diabetesordförande

Information för diabetesordförande

Anordna diabetesserviceprojekt

Mer än 422 miljoner personer i världen har diabetes, och antalet diabetiker ökar i alla länder. Diabetes är en ledande orsak till blindhet, amputationer, leverkollaps, hjärtattacker och stroke, samt för tidig död. International Diabetes Federation bedömer att det år 2040 kommer att finnas mer än 642 miljoner diabetiker.

Anordna diabetesserviceprojekt och aktiviteter i ert område genom att bli diabetesordförande i klubben, distriktet eller multipeldistriktet.  Motivera medlemmarna att starta serviceprojekt som:

 • Stödjer insatser som leder till kontroll och behandling av diabetes och dess komplikationer.
 • Främjar diabetesinformation, utbildning och prevention.
 • Ger program och assistans till fattiga barn och vuxna som lever med diabetes.

Klubbens, distriktets och multipeldistriktets diabetesordförande tillsätts av klubbpresident, distriktsguvernör respektive guvernörsrådsordförande. Genom att samarbeta kan alla diabetesordförande anordna effektiva serviceprojekt som hjälper till att bekämpa diabetes på deras hemorter.  

Diabetesordförandens ansvarsområden

Fastställa mål:

 • Utvärdera effektiviteten i nuvarande diabetesprojekt. 
 • Utveckla mål och en översiktlig handlingsplan.
 • Skicka planen för presidentens, distriktsguvernörens eller guvernörsrådsordförandens godkännande.

Kommunicera mål och projektidéer:

 • Informera medlemmarna via multipeldistriktets, distriktets och klubbens webbplatser, nyhetsbrev och konton på sociala media.

Inkludera nya projektidéer:

 • Uppmuntra medlemmarna att sprida nyheter om sina diabetesprojekt.
 • Undvik att kopiera lokala, regionala eller nationella program.
 • Samarbeta med lokala vårdgivare för att ta fram behov på hemorten och ge de mest lämpliga tjänsterna.

Anordna seminarier:

 • Ge utbildningsresurser och information om diabeteskännedom, prevention och kontroll.
 • Inbjud vårdgivare, såsom läkare, sköterskor eller certifierade diabetesinformatörer som talare för att motivera klubbarna att delta.
 • Diskutera projekt som kan göra att ni når ut till fattiga befolkningar där det finns stor risk för diabetes eller till dem som lever med sjukdomen.

Se till att få återkoppling:

 • Ta reda på hur ni kan ytterligare stödja klubbar i planering av diabetesprojekt,

Rapportera diabetesprojekt:

 • Dela nyheter om diabetesprojekt med multipeldistriktets eller distriktets PR-ordförande.
 • Rapportera era aktiviteter på MyLCI.

Resurser på webbplatsen

Ett antal resurser finns till hands för att hjälpa dig i rollen som diabetesordförande.

LCIF:s anslagsmedel

Lär er mer om anslagsprogrammen Diabetes Core 4 och SightFirst.

 

Kontakta oss

Programs and Service Initiatives
Telefon: 630 571 5466
Fax: 630 571 1692
Programs@lionsclubs.org

callout section

Hoppa till toppen