Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Diabetesundersökningar

Diabetesundersökningar

Diabetes är en växande global epidemi. I dag är 1 av 2 (46,5 %) av vuxna med diabetes inte diagnostiserade. Syftet med diabetesundersökningar är att identifiera personer utan symptom som kan ha diabetes utan att veta om det och hänvisa dem till utbildad vårdpersonal för ytterligare bedömning. En diabetesundersökning kan hjälpa till att upptäcka både prediabetes och diabetes.

Anordna en diabetesundersökning

 • Samarbeta med sjukvårdspersonal för att genomföra ert undersökningsevenemang: Offentliga sjukvårdsinrättningar, universitet, sjukhus, sköterskor godkända diabetesutbildare eller privata läkare ställer ofta upp och utför gratis eller billiga undersökningar för allmänheten. De är kunniga om lokala sjukvårdslagar och lämplig medicinsk undersökningsutrustning och tillbehör som ska användas.
 • Skaffa nödvändiga tillstånd från de lokala myndigheterna: Följ tillämpliga sjukvårdslagar och föreskrifter som gäller lokalt när ni gör hälsoundersökningar.
 • Välj en dag och plats för undersökningen: Tänkbara lokaler kan vara skolor, bibliotek, kyrkor, kommuncenter eller äldreboenden. Distriktet kanske har en mobil undersökningsenhet för diabetes som ni kan boka för evenemanget.
 • Ge publicitet i förväg: Använd sociala media, nyhetsbrev och offentliga meddelanden för att informera allmänheten om datum och plats för undersökningen.
 • Håll kontakt med era partner på hemorten (sjukvårdspersonal, chef för undersökningsplatsen, frivilliga osv.)
 • Fastställ en remitteringsplan i förväg: Förvänta er att er undersökning kommer att hitta personer som löper risk att få prediabetes och diabetes. Se till att de som får ett positivt resultat i undersökningen får tillgång till ytterligare vård och/eller diagnostiska test.

Genomföra en diabetesundersökning

 • Ordna och ställ i ordning undersökningsrummet.

 • Ordna gratis transport för personer som behöver detta.

 • Bistå vårdpersonalen med att göra journalanteckningar.

 • Dela ut professionell diabetesinformation och -publikationer.

 • Ge annan assistans till sjukvårdspersonalen enligt lokala lagar och föreskrifter.

Uppföljning efter undersökning

 • Skicka brev och tacka de personer som var inblandade i undersökningen: Det kan vara sjukvårdspersonal som ställde upp med sin tid och sitt kunnande, kommuncenter som tillhandahöll lokal och läkemedelsföretag eller lokala vårdgivare som donerade utrustning och material.

 • Ge publicitet efter undersökningen: Ge information på hemorten om evenemanget, såsom antal personer som fick glädje av en gratis allmän undersökning. Använd sociala media för att markera evenemanget och skicka ut ett pressmeddelande eller annat tillkännagivande på hemorten.

 • Använd MyLCI för att sprida information om undersökningen.

callout section

Hoppa till toppen