Lions Clubs Internationals medlemscenter   Lions onlineradio   |   Videor Videor

Från och med den 1 januari 2018 kommer ansökningar om att bilda nya klubbar endast att accepteras via MyLCI. Denna förändring kommer att effektivisera processen att bilda nya klubbar och sker i enlighet med den internationella styrelsens policymanual. Du är välkommen att kontakta NewClubs@lionsclubs.org om du har frågor.

Jump to Main Content
Lions Clubs International Lions Clubs International
Jump to Footer
Översikt om diabetes

Diabetes orsakar över 5 miljoner dödsfall varje år, vilket gör sjukdomen till den åttonde ledande orsaken till dödsfall i världen. Och siffrorna stiger. Lions - och leomedlemmar konfronterar detta akuta hot mot vår hälsa genom att informera om diabetes, utöka tillgången på vård genom undersökningar och behandlingsprogram och förbättra livskvaliteten genom diabetesläger och lokala rekreationsprogram. Vi tror att vi kan hjälpa till att förebygga och kontrollera denna globala epidemi genom att förena lion- och leomedlemmar inom detta område.

Diabetesläger för barn

Se hur barn med diabetes njuter av en härlig lägerupplevelse på ett av Lions läger och hur kamratandan får lägerdeltagarna och ledarna att komma tillbaka år efter år.

Uppdateringar

Läs diabetesrapporten 2016 från WHO för att få en bättre förståelse för denna globala epidemi.

Det finns fortfarande möjlighet att ansöka om ersättning för ett Symposium om barn. Överväg att genomföra ett symposium om barndiabetes.

Agera nu

25 projektidéer för att bekämpa diabetes.
Hjälp människor att få behandling mot denna ofta odiagnostiserade sjukdom.
Ha roligt, informera och samla in pengar till diabetes på er hemort.
Utöka projekt som informerar om, förebygger och behandlar diabetes till distrikts- eller multipeldistriktsnivå.
Jump to Top