Jump to Main Content
Lions Clubs International Lions Clubs International
Jump to Footer
Översikt om diabetes

Diabetes orsakar över 5 miljoner dödsfall varje år, vilket gör sjukdomen till den åttonde ledande orsaken till dödsfall i världen. Och antalet stiger. Lions och Leos konfronterar detta akuta hot mot vår hälsa, genom att informera om diabetes, utöka tillgången till vård genom undersökningar och behandlingsprogram samt förbättra livskvaliteten genom diabetesläger och lokala rekreationsprogram. Vi tror att vi kan hjälpa till att förebygga och kontrollera denna globala epidemi genom att förena Lions och Leos inom detta område.

Skapa medvetenhet:

Vi kan börja med att öka våra insatser att främja diabetesinformation och utbildning. Klubbarna kan välja bland många olika resurser, för att utbilda sig själva om den påverkan diabetes har i klubben och på hemorten. Klubbarna kan tillgodoräkna sig erkänsla för diabetesinsatser i hundraårsjubileets hjälputmaning, genom att delta i aktiviteten ”Klubbens konkreta aktivitet” och inrapportera aktiviteten i MyLCI.

Diabetesläger för barn

Se hur barn med diabetes njuter av en härlig lägerupplevelse på ett av Lions läger och hur kamratandan får lägerdeltagarna och ledarna att komma tillbaka år efter år.

Uppdateringar

Läs diabetesrapporten 2016 från WHO, för att få en bättre förståelse för denna globala epidemi.

Det finns fortfarande möjlighet att ansöka om ersättning för ett symposium om barn. Överväg att genomföra ett symposium om barndiabetes.

Agera nu

Finn 25 projektidéer för att bekämpa diabetes på din hemort.
Hjälp människor att få behandling mot denna ofta odiagnostiserade sjukdom.
Ha roligt, informera och samla in pengar till diabetes på er hemort.
Utöka projekt som informerar om, förebygger och behandlar diabetes till distrikts- eller multipeldistriktsnivå.
Jump to Top