Diabetes orsakar över 5 miljoner dödsfall varje år, vilket gör sjukdomen till den åttonde ledande orsaken till dödsfall i världen. Och siffrorna stiger. Lions - och leomedlemmar konfronterar detta akuta hot mot vår hälsa genom att informera om diabetes, utöka tillgången på vård genom undersökningar och behandlingsprogram och förbättra livskvaliteten genom diabetesläger och lokala rekreationsprogram. Vi tror att vi kan hjälpa till att förebygga och kontrollera denna globala epidemi genom att förena lion- och leomedlemmar inom detta område.