Gör dig redo för vår nya webbplats!

Återupptäck lionsclubs.org. En helt ny design och verktyg som är enkla att använda, skapade för att förbättra våra globala hjälpinsatser.
Lanseras globalt i slutet av oktober 2018

Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Information för miljöordförande

Information för miljöordförande

Miljöordförande finns i distrikt och multipeldistrikt och de utses av distriktsguvernören respektive guvernörsrådsordföranden. Miljöordförande stödjer Lions och Leos som är engagerade i eller intresserade av projekt som tillgodoser miljöutmaningar både lokalt och globalt. De kan samarbeta med lämpliga ledare i organisationen, till exempel det globala serviceteamet (GST).

Lär

Bli en ämnesexpert i distriktet/multipeldistriktet, genom att lära dig mer om utmaningar och möjligheter i miljön.

 • Utforska de hållbara utvecklingsmålen, av vilka flera utmanar världen att ta sig an miljöfrågor senast år 2030.
 • Utforska den lokala miljön och fundera vilka möjligheter som finns för Lions att engagera sig. Tänk på hur dessa möjligheter är sammankopplade med den globala miljöns utmaningar och lösningar.
 • Ta del av information i MyLION, MyLCI, LCI/LCIF:s sociala media och den årliga videotävlingen för leomedlemmar för att lära dig mer om hur Lions och Leos tar sig an miljöfrågor i världen.

Utforska 

Inhämta kunskaper till den lokala nivån, genom att utforska hur miljöfrågor påverkar i distriktet/multipeldistriktet.

 • Genomför en bedömning av samhällsbehov med ett särskilt fokus på miljöfrågor.
 • Kontakta lokala miljövårdande myndigheter, eller liknande, för att lära dig mer om behoven i ditt område.
 • Ta reda på vilka organisationer, även lionklubbar och leoklubbar, i distriktet/multipeldistriktet som står redo att hjälpa till och bedöm om de behöver ytterligare stöd för att komma igång.

Planera

Baserat på det du har lärt dig och upptäckt sammanställer du en handlingsplan som innehåller servicemål om att skydda miljön och skickar den till distriktsguvernören/guvernörsrådsordföranden för godkännande. Under denna process kan du:

 • Sammanträffa med organisationer som redan arbetar med miljöfrågor, för att diskutera hur Lions kan stödja, utöka eller komplettera redan pågående insatser.
 • Fundera över vänklubbsverksamhet som ett sätt att öka både lokal och global påverkan.
 • Samarbeta med ordföranden för ungdomsläger och ungdomsutbyte, för att genomföra ett ungdomsläger som fokuserar på att uppskatta och skydda miljön.
 • Diskutera handlingsplanen med GST-koordinatorn och andra ledare, till exempel programordförande, för att få deras återkoppling. Det är möjligt att de redan arbetar med ett projekt som skulle kunna ha nytta av att miljörelaterade insatser inkluderas.

Agera

Att inspirera både lionklubbar och leoklubbar att delta i insatser och att inrapportera dem i MyLCI är en viktig framgångsfaktor i din plan.

 • Vägled klubbarna i distriktet/multipeldistriktet genom resan ”Lär, Utforska, Agera” inom området miljöfrågor.
  • Klubbutbildning och informationsaktiviteter (Kommer snart!)
  • Lista över projektidéer om miljön (Kommer snart!)
 • Uppmuntra klubbarnas hjälpinsatser att ligga i linje med den globala veckan av hjälpinsatser för att skydda vår planet.
 • Informera medlemmarna om behov, mål och handlingsplan, genom att erbjuda ett seminarium och/eller konkret projekt vid distriktsmötet/riksmötet som fokuserar på miljöfrågor.
 • Uppmuntra klubbar/distrikt att använda Planritning för projekt om miljön (Kommer snart!), för att genomföra projekt som ökar deras engagemang i samhället.
 • Informera om möjligheter till anslag som erbjuds av LCI och LCIF, vilka kan stödja projekt om miljön i klubbar/distrikt.
 • Formalisera samarbeten med andra organisationer, för att öka lokal påverkan.
 • Genomför en kampanj i distriktet/multipeldistriktet om donationer till LCIF för miljön, för att öka global påverkan. 
 • Upprätta och upprätthåll öppen kommunikation med distriktsguvernören, guvernörsrådsordföranden och ledare i det globala serviceteamet (GST).

Fira

 • Uppmuntra klubbarna att alltid inrapportera sina projekt om miljöfrågor i MyLCI.
 • Håll distriktsguvernören/guvernörsrådsordföranden och GST-koordinatorn informerade. Diskutera och utvärdera framsteg i handlingsplanen och dess mål.
 • Dela med dig av nyheter om miljöfrågor med PR-ordföranden.
 • Uppmärksamma framsteg och fira framgångar, genom att ge erkänsla till deltagande klubbar.

Kontakta oss

Lions Clubs International
Telefon: 630-571-5466
Programs@lionsclubs.org

callout section

Hoppa till toppen