Lions Clubs Internationals medlemscenter   Lions onlineradio   |   Videor Videor

Från och med den 1 januari 2018 kommer ansökningar om att bilda nya klubbar endast att accepteras via MyLCI. Denna förändring kommer att effektivisera processen att bilda nya klubbar och sker i enlighet med den internationella styrelsens policymanual. Du är välkommen att kontakta NewClubs@lionsclubs.org om du har frågor.

Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Miljöutbildningsprojekt

Miljöutbildningsprojekt

Lions gröna teams miljöutbildningsprojekt kan informera allmänheten om vikten av att bevara och värna om miljön. 

Föreslagna miljöutbildningsprojekt är:

 • Anordna ett återvinningsevenemang för hela hemorten.

 • Hjälp till vid ett återvinningscenter.

 • Led ett städprojekt för hela hemorten.

 • Rensa en sötvattendamm eller en å. Plantera in fisk i den.

 • Visa hur man planterar ett träd.

 • Uppmuntra skolor att ta med miljöutbildning på sina scheman.

 • Sponsra en miljötävling. Sätt upp ett miljöskyddspris.

 • Sponsra en grönt team lionklubb på en lokal skola.

 • Sponsra skolbaserade miljöprojekt såsom insamling av begagnade sportskor, anteckningsblock eller böcker.

 • Var värd för ett Lions gröna team-seminarium för allmänheten. Skicka ut pressmeddelanden om miljön till lokala media.

 • Hjälp frivilligt lokala grupper eller kommuner att genomföra miljöprojekt.

 • Sponsra en utställning/demonstration av hybridbilar.

 • Samla in medel för ett miljöprojekt.

callout section

Ladda ner Lions gröna teams sats:

Hoppa till toppen