Jump to Main Content
Lions Clubs International Lions Clubs International
Jump to Footer
Översikt om miljö

Vår planets hälsa är oerhörd viktig för livet på vår jord. Miljön påverkar luftens och vattnets kvalitet, tillgången på mat och medicin, hälsan och naturen i våra lokala samhällen och framtiden för oss alla. Lion- och leomedlemmar tar sig an miljöutmaningar på lokal och global nivå genom att plantera träd, genomföra återvinningsprogram, tillhandahålla rent dricksvatten och städa samhällen för att bevara vår miljö för framtida generationer. Vi tror att en hälsosam planet ligger till grund för allas välmående.

Gör Island grönt igen

Se hur Lions på Island kämpar mot jorderosion för att göra lanskapet grönt igen - och för att göra vår jord till en bättre plats för framtida generationer.

Uppdateringar

Börja planera ett miljöprojekt för den globala hjälpveckan den 17-23 april 2017.

Bidrag till Lions fototävling om miljö 2016-2017 måste skickas in senast den 1 mars.

Lär dig mer om hur FN:s miljöprogram tar itu med de storskaliga utmaningar som vår planet står inför idag.

Agera nu

25 projektidéer om hur man kan skydda miljön.
Informera hemorten om hur viktigt det är att skydda miljön.
Anordna en städdag på hemorten för renare närområden.
Anordna ett ungdomsläger som fokuserar på att uppskatta och skydda vår miljö.
Jump to Top