Gör dig redo för vår nya webbplats!

Återupptäck lionsclubs.org. En helt ny design och verktyg som är enkla att använda, skapade för att förbättra våra globala hjälpinsatser.
Lanseras globalt i slutet av oktober 2018

Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Information för ordförande om hungersnöd

Information för ordförande om hungersnöd

Ordförande om hungersnöd finns i distrikt och multipeldistrikt och de utses av distriktsguvernören respektive guvernörsrådsordföranden. Ordförande för hungersnöd stödjer Lions och Leos som är engagerade i eller intresserade av projekt som minskar hungersnöd och undernäring. De kan samarbeta med lämpliga ledare i organisationen, till exempel det globala serviceteamet (GST).

Lär

Bli en ämnesexpert i distriktet/multipeldistriktet, genom att lära dig mer om hungersnöd och undernäring.

 • Lär dig om Mål 2 i de hållbara utvecklingsmålen, vilka utmanar världen att utrota hungersnöd, skapa säker tillgång på mat, förbättra näringsvärde och främja hållbara insatser senast år 2030.
 • Läs mer om FN:s utmaning Ingen hungersnöd och de olika aspekterna av hungersnöd.
 • Ta del av information i MyLION, MyLCI, LCI/LCIF:s sociala media och den årliga videotävlingen för leomedlemmar för att lära dig mer om hur Lions och Leos tar sig an hungersnöd i världen.

Utforska

Inhämta kunskaper till den lokala nivån, genom att utforska hur hungersnöd och undernäring påverkar i distriktet/multipeldistriktet.

 • Genomför en bedömning av samhällsbehov med ett särskilt fokus på hungersnöd.
 • Kontakta lokala hälsovårdsmyndigheter, eller liknande, för att lära dig mer om behov i ditt område samt vilka grupper som lider störst risk att drabbas av hungersnöd eller undernäring.
 • Ta reda på vilka organisationer, även lionklubbar och leoklubbar, i distriktet/multipeldistriktet som står redo att hjälpa till och bedöm om de behöver ytterligare stöd för att komma igång.

Planera

Baserat på det du har lärt dig och upptäckt sammanställer du en handlingsplan som innehåller servicemål kring hungersnöd och skickar den till distriktsguvernören/guvernörsrådsordföranden för godkännande. Under denna process kan du:

 • Sammanträffa med organisationer som redan arbetar med hungersnöd, för att diskutera hur Lions kan stödja, utöka eller komplettera redan pågående insatser.
 • Fundera över vänklubbsverksamhet som ett sätt att öka både lokal och global påverkan.
 • Diskutera handlingsplanen med GST-koordinatorn och andra ledare, till exempel programordförande, för att få deras återkoppling. Det är möjligt att de redan arbetar med ett projekt som skulle kunna ha nytta av att hungersnödsrelaterade insatser inkluderas.

Agera

Att inspirera både lionklubbar och leoklubbar att delta i insatser och att inrapportera dem i MyLCI är en viktig framgångsfaktor i din plan.

 • Vägled klubbarna i distriktet/multipeldistriktet genom resan ”Lär, Utforska, Agera” inom området hungersnöd.
  • Klubbutbildning och informationsaktiviteter (Kommer snart!)
  • Lista över projektidéer om hungersnöd (Kommer snart!)
 • Uppmuntra klubbarnas hjälpinsatser att ligga i linje med den globala veckan av hjälpinsatser för att bekämpa hungersnöd.
 • Informera medlemmarna om behov, mål och handlingsplan, genom att erbjuda ett seminarium vid distriktsmötet/riksmötet som fokuserar på hungersnöd och konkreta hjälpinsatser.
 • Uppmuntra klubbar/distrikt att använda Planritning för projekt om hungersnöd (Kommer snart!), för att genomföra projekt som ökar deras engagemang i samhället.
 • Informera om möjligheter till anslag som erbjuds av LCI och LCIF, vilka kan stödja projekt om hungersnöd i klubbar/distrikt.
 • Formalisera samarbeten med andra organisationer, för att öka lokal påverkan.
 • Genomför en kampanj i distriktet/multipeldistriktet om donationer till LCIF för hungersnöd, för att öka global påverkan.
 • Upprätta och upprätthåll öppen kommunikation med distriktsguvernören, guvernörsrådsordföranden och ledare i det globala serviceteamet (GST).

Fira

 • Uppmuntra klubbarna att alltid inrapportera sina projekt om hungersnöd i MyLCI.
 • Håll distriktsguvernören/guvernörsrådsordföranden och GST-koordinatorn informerade. Diskutera och utvärdera framsteg i handlingsplanen och dess mål.
 • Dela med dig av nyheter om hungersnöd med PR-ordföranden.
 • Uppmärksamma framsteg och fira framgångar, genom att ge erkänsla till deltagande klubbar.

Kontakta oss

Lions Clubs International
Telefon: 630-571-5466
Programs@lionsclubs.org

callout section

Hoppa till toppen