Lions Clubs Internationals medlemscenter   Lions onlineradio   |   Videor Videor

Från och med den 1 januari 2018 kommer ansökningar om att bilda nya klubbar endast att accepteras via MyLCI. Denna förändring kommer att effektivisera processen att bilda nya klubbar och sker i enlighet med den internationella styrelsens policymanual. Du är välkommen att kontakta NewClubs@lionsclubs.org om du har frågor.

Jump to Main Content
Lions Clubs International Lions Clubs International
Jump to Footer
Översikt om hungersnöd

Nästan en miljard människor går till sängs hungriga varje kväll. Lion- och leomedlemmar arbetar därför hårt för att ta itu med detta globala problem genom att tillhandahålla hjälp och hopp till de mest utsatta. De levererar mat till skolbarn, fyller matbanker med mat, skapar hållbara kolonilotter och anordnar lokala matinsamlingar för att bekämpa hungersnöden där de bor och arbetar. Vi arbetar för värdighet och ett hållbart liv för de mest utsatta.

Bekämpar hungersnöd bland barn

Lär dig mer om hur Lions bekämpar hungersnöd bland barn genom projekt som gör en verklig skillnad i deras samhällen.

Uppdateringar

Genomför och inrapportera hjälpinsatser för att bekämpa hungersnöd och delta i hundraårsjubileet hjälputmaning.

LCIF tillhandahåller standardandlag för att stödja behov i form av utrustning och infrastruktur vid storskaliga projekt.

Lär dig mer om hur FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation arbetar för att lindra hungersnöd och fattigdom.

Agera nu

25 idéer om hur man kan lindra hungersnöden.
Samarbeta med en klubb från ett annat land för att skapa ett unikt samarbete som fokuserar på att lindra hungersnöden.
Kontakta din lokala matbank för att lära dig mer om deras omedelbara och fortlöpande behov.
Jump to Top