Lions Clubs Internationals medlemscenter   Lions onlineradio   |   Videor Videor

Från och med den 1 januari 2018 kommer ansökningar om att bilda nya klubbar endast att accepteras via MyLCI. Denna förändring kommer att effektivisera processen att bilda nya klubbar och sker i enlighet med den internationella styrelsens policymanual. Du är välkommen att kontakta NewClubs@lionsclubs.org om du har frågor.

Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Katastrofhjälp

Katastrofhjälp

När en katastrof slår till reagerar Lions och mobiliserar insatser för samhället -- oavsett om nödsituationen drabbar ett fåtal eller tusentals. Lionmedlemmar uppmuntras att samarbete med lokala myndigheter för att förebygga och agera vid en natur-, skapad eller hälsovårdskatastrof.

I mars 2009 undertecknade Lions Clubs International en avsiktsförklaring med Internationella Röda Korset och Röda Halvmånen (IFRC). Detta partnerskap uppmuntrar lionmedlemmar att delta i Röda Korsets utbildning i och planering för katastrofberedskap.   

Det finns många möjligheter att få utbildning i katastrofberedskap: arbeta i en rådgivande kommitté på hemorten, anordna blodgivarkampanjer, fokusera på utsatta människor som skulle behöva extra hjälp vid en katastrof, hjälpa till med lokala katastrofövningar och utbilda allmänheten om virusepidemier.

Lions ALERT-program

Ta fram en handlingsplan för en nödsituation, katastrofer orsakade av naturen eller människan eller en sjukvårdskris.

callout section

Donera till LCIF

Läs om hur LCIF:s katastrofanslag och stora katastrofanslag används under en katastrof för att uppfylla omedelbara behov (mat, vatten, mediciner osv.) och långsiktiga återuppbyggnadsprojekt. Donera till LCIF i dag och gör en insats.

#LionsRelief Everywhere

Läs historier på Lions blogg så får du veta hur Lions Everywhere reagerar när en katastrof slår till.

Hoppa till toppen