Gör dig redo för vår nya webbplats!

Återupptäck lionsclubs.org. En helt ny design och verktyg som är enkla att använda, skapade för att förbättra våra globala hjälpinsatser.
Lanseras globalt i slutet av oktober 2018

Hoppa till huvudinnehållet
Lions Clubs International Lions Clubs International
Hoppa till sidfot

Katastrofhjälp

Katastrofhjälp

När en katastrof slår till reagerar Lions och mobiliserar insatser för samhället -- oavsett om nödsituationen drabbar ett fåtal eller tusentals. Lionmedlemmar uppmuntras att samarbete med lokala myndigheter för att förebygga och agera vid en natur-, skapad eller hälsovårdskatastrof.

I mars 2009 undertecknade Lions Clubs International en avsiktsförklaring med Internationella Röda Korset och Röda Halvmånen (IFRC). Detta partnerskap uppmuntrar lionmedlemmar att delta i Röda Korsets utbildning i och planering för katastrofberedskap.   

Det finns många möjligheter att få utbildning i katastrofberedskap: arbeta i en rådgivande kommitté på hemorten, anordna blodgivarkampanjer, fokusera på utsatta människor som skulle behöva extra hjälp vid en katastrof, hjälpa till med lokala katastrofövningar och utbilda allmänheten om virusepidemier.

Lions ALERT-program

Ta fram en handlingsplan för en nödsituation, katastrofer orsakade av naturen eller människan eller en sjukvårdskris.

callout section

Donera till LCIF

Läs om hur LCIF:s katastrofanslag och stora katastrofanslag används under en katastrof för att uppfylla omedelbara behov (mat, vatten, mediciner osv.) och långsiktiga återuppbyggnadsprojekt. Donera till LCIF i dag och gör en insats.

#LionsRelief Everywhere

Läs historier på Lions blogg så får du veta hur Lions Everywhere reagerar när en katastrof slår till.

Hoppa till toppen